Stichting Vrienden van De Bolder

Stichting Vrienden van De Bolder zet zich in om het leven van de bewoners nét iets aangenamer te maken. Genieten van een prachtig concert, een dagje uit, een gezellige middag met een hapje en drankje. Maar ook de aanschaf van bijv. een biljart, piano en leestafel. Dankzij bijdragen van particulieren en bedrijven kunnen deze extra voorzieningen worden gefinancierd. Wensen van bewoners zijn daarbij altijd het uitgangspunt.

De Vrienden steunen

Met hulp van De Vrienden van De Bolder zijn er weer verschillende activiteiten en projecten gerealiseerd. In onderstaande nieuwsbrief leest u hier meer over.

  

Helpt u ook mee?

Extra Vrienden zijn natuurlijk altijd van harte welkom. U kunt de Vrienden van De Bolder steunen door middel van een eenmalige of periodieke donatie. De stichting heeft een ANBI verklaring van de belastingdienst wat inhoudt dat er geen belasting over de gift betaald hoeft te worden. Zo komt elke euro ten goede aan de bewoners van De Bolder.

Machtigingsformulier

Met onderstaand machtigingsformulier kunt u heel eenvoudig een bijdrage aan de Stichting Vrienden van de Bolder regelen. Stuur het compleet ingevulde formulier naar het hierop vermelde adres en wij regelen verder alles voor u.

Meteen doneren?

Dat kan op bankrekeningnummer NL19 RABO 0329 9371 62 t.n.v. Stichting Vrienden van De Bolder in Huizen.

Schenkingen

Overweegt u de Vrienden van De Bolder enkele jaren achter elkaar te steunen? Dan is een periodieke schenking fiscaal aantrekkelijk. Periodieke giften zijn namelijk volledig aftrekbaar van de belasting. De schenking moet, voor minimaal vijf jaar, vastgelegd worden in een periodieke schenkingsovereenkomst.

Lees hier meer over schenken met belastingvoordeel.

Nalatenschap

De Vrienden gedenken in een nalatenschap is een uitstekende manier om het werk van de Vrienden ook in de toekomst te blijven ondersteunen. Via uw bijdrage nú, helpt u mee aan onze activiteiten voor later!  Onze afdeling fondsenwerving informeert u graag over de mogelijkheden van een periodieke schenkingsovereenkomst of nalatenschap.

Meer informatie

Wilt u meer weten over het werk van de Stichting Vrienden van De Bolder en de mogelijkheid om hier aan bij te dragen, dan kunt u contact opnemen met de afdeling fondsenwerving, via tel.nr (035) 6 924 093 of e-mail fondsenwerving@vivium.nl