Opzegging Lidmaatschap Servicepakket

Datum: 22 november 2017

Wij willen u erop attenderen dat het opzeggen van het lidmaatschap uiterlijk vóór 1 december dient te gebeuren. Het lidmaatschap wordt dan beëindigd met ingang van het eerstvolgende kalenderjaar. Opzeggen ná 1 december houdt in dat het lidmaatschap wordt omgezet naar een lidmaatschap voor onbepaalde tijd en dat u contributie verschuldigd bent voor het nieuwe kalenderjaar.
Voor het lidmaatschap voor onbepaalde tijd geldt een opzegtermijn van een maand.

Velden met een * dient u in ieder geval in te vullen.

Hiermee zeg ik mijn lidmaatschap van het Servicepakket van Vivium Zorggroep op.

Uw gegevens
Geslacht *
Wij horen graag uw mening

Wij vinden het belangrijk om te weten hoe onze leden het Servicepakket en onze diensten ervaren. Daarom het vriendelijke verzoek om onderstaande vragen ook in te vullen. Met behulp van deze informatie proberen wij onze dienstverlening zo goed mogelijk aan de wensen van onze leden aan te passen.

Reden van opzeggen
Wilt u zo vriendelijk zijn uw mening te geven over onderstaande onderwerpen?
Onderwerp Zeer goed Goed Voldoende Slecht N.v.t.
Hoogte contributiebedrag
Benadering door medewerkers
Inhoud van het Servicepakket
Telefonische bereikbaarheid
Magazine

Hartelijk dank voor uw reactie.

Antispam vraag

Om te zorgen dat de reacties betrouwbaar blijven hebben wij een vraag ingebouwd om spam in dit formulier te weren.