Opleiding Verzorgende Geriatrische Revalidatiezorg officieel erkend! Archief

Na drie jaar hard werken is het gelukt! De opleiding tot 'GRZ verzorgende', die door Naarderheem samen met deskundigen van de ROC's Hilversum en Flevoland is ontwikkeld, is nu ook officieel erkend door het College Zorg Opleidingen (CZO).

Wat houdt de opleiding in?

De nieuwe opleiding vormt een verdieping van het vak als verzorgende of VIG’er (Verzorgende Individuele Gezondheidszorg) met minimaal een jaar werkervaring. De focus ligt op workshops met praktijkopdrachten. Daarnaast krijgt men lessen die onder meer worden gegeven door gastdocenten uit de praktijk. Ook de examens vinden plaats aan de hand van praktijkopdrachten. Dankzij een uitgebreide e-learning component kunnen de deelnemers ook op een zelf gekozen locatie en tijdstip studeren.

De opleiding is nieuw in Nederland en beantwoordt aan een gestaag groeiende behoefte. Diverse GRZ instellingen hebben al laten weten de opleiding van Naarderheem te willen afnemen. Steeds meer zorgmedewerkers in de GRZ zien het volgen van de opleiding als een mooie kans en een slimme investering in de toekomst.

Wat doet een Verzorgende GRZ?

De verzorgende GRZ combineert verzorgende taken met specifieke GRZ taken. Zij is onderdeel van een multidisciplinair team van behandelaren en zorgmedewerkers dat de cliënt begeleidt bij de revalidatie. Door het dagelijks contact met cliënten beschikt de verzorgende GRZ immers over belangrijke informatie over de voortgang van de revalidatie. De opleiding besteedt om die reden veel aandacht aan veel voorkomende ziektebeelden bij kwetsbare ouderen, het verloop van revalidatieprocessen en het verzamelen van relevante informatie. Verder geeft de verzorgende GRZ advies aan cliënten, mantelzorgers en collega’s over de voortgang van de revalidatie en is zij medeverantwoordelijk voor het bijstellen van het revalidatieplan als bijvoorbeeld revalidatiedoelen worden veranderd. Een uitgebreide beschrijving van de Opleiding Verzorgende GRZ is te vinden op de website van het CZO.

Voor meer informatie over dit onderwerp kunt u contact opnemen met Anja Brugman via a.brugman@vivium.nl.