Stichting Vrienden van Torendael

Stichting Vrienden van Torendael zet zich in om het leven van de bewoners van Torendael nét iets aangenamer te maken. Genieten van een prachtig concert, een dagje uit, een gezellige middag met een hapje en drankje. Maar ook bijvoorbeeld een grote bustocht of een themadiner is mogelijk. Dankzij bijdragen van particulieren en bedrijven kunnen deze extra voorzieningen worden gefinancierd. Wensen van bewoners zijn daarbij altijd het uitgangspunt.

Helpt u ook mee?

Extra Vrienden zijn natuurlijk altijd van harte welkom. U kunt de Vrienden van Torendael steunen door middel van een donatie. Donaties aan de Stichting komen altijd ten goede aan de bewoners van Torendael.

De Stichting zoekt ieder jaar weer een mooie bestemming voor de gelden/donaties. Steunt u ons als vriend of vriendin van Torendael?

Het banknummer van de stichting is 
NL12INGB0696101777

Namens alle bewoners van Torendael: dank!

Schenkingen

Overweegt u de Vrienden van Torendael enkele jaren achter elkaar te steunen? Dan is een periodieke schenking fiscaal aantrekkelijk. Periodieke giften zijn namelijk volledig aftrekbaar van de belasting. De schenking moet, voor minimaal vijf jaar, vastgelegd worden in een periodieke schenkingsovereenkomst.
Lees hier meer over schenken met belastingvoordeel

Nalatenschap

De Vrienden gedenken in een nalatenschap is een uitstekende manier om het werk van de Vrienden ook in de toekomst te blijven ondersteunen. Via uw bijdrage nú, helpt u mee aan onze activiteiten voor later! 
Onze afdeling fondsenwerving informeert u graag over de mogelijkheden van een periodieke schenkingsovereenkomst of nalatenschap.

Meer informatie

Wilt u meer weten over het werk van de Stichting Vrienden van Torendael en de mogelijkheid om hier aan bij te dragen, dan kunt u contact opnemen met de afdeling fondsenwerving, via tel.nr (035) 6 924 093 of e-mail fondsenwerving@vivium.nl