Steun ons

De Stichting Vrienden van Thuiszorg zet zich in om het leven van de cliënten net iets aangenamer te maken. Een dagje uit, een korte vakantie, extra spelmateriaal, extra service, de mogelijkheid lotgenoten te ontmoeten, etc.

Steunt u de Vrienden?

Extra Vrienden zijn natuurlijk altijd van harte welkom. U kunt de Vrienden van Vivium Thuiszorg steunen door middel van een eenmalige of periodieke donatie. De stichting heeft een ANBI verklaring van de belastingdienst, wat inhoudt dat er geen belasting over uw gift betaald hoeft te worden. Zo komt elke euro ten goede aan de Stichting. Meer informatie over de Vrienden van Thuiszorg leest u in onderstaande brochure en nieuwsbrief.

Financiële ondersteuningsmogelijkheden

Hieronder kunt u een machtigingsformulier naar keuze downloaden. Het ingevulde en ondertekende formulier kunt u naar het hierop vermelde adres sturen. Wij regelen dan verder alles voor u. 

Meteen doneren?
Dat kan op bankrekeningnummer NL89 RABO 0300 4390 75 t.n.v. Stichting Vrienden van Vivium Thuiszorg in Huizen.

Voordelig Schenken? 
Wilt u de Vrienden van Vivium Thuiszorg enkele jaren achter elkaar steunen? Dan  adviseren wij een periodieke schenkingsovereenkomst af te sluiten. Deze manier van doneren is namelijk volledig aftrekbaar van de belasting. 

Lees hier meer over schenken met belastingvoordeel.

Nalatenschap
De Vrienden gedenken in een nalatenschap is een mooie en zeer gewaardeerde manier om ons werk ook in de toekomst mogelijk te maken.

Onze afdeling fondsenwerving informeert u graag over de mogelijkheden van een periodieke schenkingsovereenkomst of nalatenschap. U kunt hen bereiken via telefoonnummer (035) 6 924 093.E-mail: fondsenwerving@vivium.nl