Opzegging Lidmaatschap Vivium Services

Opzeggen kan per maand, doch uiterlijk 15 november van het lopende jaar. Het lidmaatschap wordt dan beëindigd met ingang van het eerstvolgende kalenderjaar. Opzeggen ná 15 november houdt in dat u contributie verschuldigd bent voor het nieuwe kalenderjaar.

Velden met een * dient u in ieder geval in te vullen.

Hiermee zeg ik mijn lidmaatschap van Vivium Services op.

Uw gegevens
Geslacht *
Wij horen graag uw mening

Wij vinden het belangrijk om te weten hoe onze leden onze diensten ervaren. Daarom het vriendelijke verzoek om onderstaande vragen ook in te vullen. Met behulp van deze informatie proberen wij onze dienstverlening zo goed mogelijk aan de wensen van onze leden aan te passen.

Reden van opzeggen
Wilt u zo vriendelijk zijn uw mening te geven over onderstaande onderwerpen?
Onderwerp Zeer goed Goed Voldoende Slecht N.v.t.
Hoogte contributiebedrag
Benadering door medewerkers
Aanbod van Vivium Services
Telefonische bereikbaarheid
Magazine

Hartelijk dank voor uw reactie.

Antispam vraag

Om te zorgen dat de reacties betrouwbaar blijven hebben wij een vraag ingebouwd om spam in dit formulier te weren.