Bezoekregeling

Ontmoeting in het Praathuisje

Op woensdag 24 juni kondigde minister De Jonge aan dat we weer met veel minder beperkingen bezoek mogen verwelkomen op onze locaties, mits de betreffende locatie corona-vrij is.

.

Het geeft veel ruimte dat we ons met deze uitspraak niet meer hoeven te houden aan de door de overheid opgelegde noodverordening van de afgelopen maanden. Tegelijkertijd moeten we niet vergeten dat het coronavirus nog steeds onder ons is en we met het openen van onze deuren dus een risico nemen. Totdat er een vaccin gevonden is, blijft het virus net zo gevaarlijk voor uw kwetsbare naaste als vorige week. Het blijft dan ook heel belangrijk dat we allemaal ons gezonde verstand blijven gebruiken, door afstand te houden en bij (milde) verkoudheidsklachten van uzelf of uw huisgenoten niet op bezoek te komen. Alleen samen houden we onze locatie veilig voor uw naaste! We kunnen dan ook nog niet meteen 100% terug naar ‘normaal’, maar wel voor het overgrote deel. We maken hier graag onderstaande afspraken over met u.

Zo houden we het samen veilig:

  • Blijft u alstublieft thuis bij (milde) verkoudheidsklachten van uzelf of uw huisgenoten.
  • Was/desinfecteer uw handen bij aankomst en vertrek, hoest en nies u in uw elleboog en gebruik papieren zakdoekjes.
  • Iedere bezoeker vult bij binnenkomst een registratieformulier in.  Deze formulieren bewaren wij twee weken, zodat de GGD bij een eventuele besmetting snel een contactonderzoek kan uitvoeren.
  • Houdt u zich, voor ieders veiligheid, alstublieft goed aan de 1,5 meter afstand tot anderen en vermijd drukte. Indien het voor uw naaste niet mogelijk is om rekening te houden met voldoende afstand, dan stellen wij mondmaskers ter beschikking.

Bezoek via een ‘Praathuisje’, ‘Raambellen’, ‘Bezoekruimte’, etc.

Op veel locaties zijn er creatieve mogelijkheden ingericht om uw naaste op een veilige manier te kunnen bezoeken. Dit is in de afgelopen periode voor velen van u een prettige manier gebleken om uw naaste te kunnen ontmoeten. Zonder verdere beschermende middelen, in sommige gevallen veilig afgeschermd door glas. Deze bezoekmogelijkheid blijven wij u op diverse locaties dan ook graag bieden. Voor meer informatie over de mogelijkheden neemt u contact op met de locatie van uw keuze.

Veel gestelde vragen bezoek

Moeten bezoekers een mondmasker dragen?
Indien het voor uw naaste niet mogelijk is om rekening te houden met voldoende afstand, dan stellen wij mondmaskers ter beschikking. Aan bewoners met dementie bijvoorbeeld, kunnen wij de huidige situatie niet goed uitleggen. Bij sommige bewoners is het risico op het niet handhaven van de 1,5 meter afstand en fysiek contact dan ook groot. Ook voor overige bewoners waar we geen veilige afspraken mee kunnen maken stellen wij een mondneusmasker beschikbaar.

Waarom mag een zorgmedewerker wel binnen 1,5 meter komen en ik niet?
Ook onze medewerkers houden afstand waar mogelijk. Alleen in de directe cliëntzorg lukt dit helaas niet altijd, dit is helaas onvermijdelijk. 

Waarom draagt de zorgmedewerker dan geen mondmasker?
Onze medewerkers mogen in de directe cliëntzorg een mondmasker dragen, maar dit is niet verplicht. We hebben hiervoor gekozen omdat gebruik van een mondmasker in de dagelijkse cliëntzorg heel verontrustend kan zijn voor bewoners. Dit zou betekenen dat bewoners gedurende de hele dag met een mondmasker benaderd worden en dat heeft veel impact, bijvoorbeeld op het welzijn van mensen met dementie. Wel proberen we het aantal onbeschermde contacten zo klein mogelijk te houden. Dit doen we door zoveel mogelijk met vaste gezichten in het huishouden van uw naaste te werken, medewerkers werken op één vaste locatie. Door bezoek te vragen een mondmasker te dragen wanneer afstand houden niet mogelijk is, proberen we het veiligheidsrisico zo klein mogelijk te houden. 

Is het wel veilig dat er nu weer bezoek wordt toegestaan?
We doen er alles aan om het bezoek zo veilig mogelijk te laten verlopen. Wij rekenen erop dat ook het bezoek hierin zijn/haar verantwoordelijkheid neemt en zich goed aan de RIVM richtlijnen en de afspraken in de locatie houdt, voor de veiligheid van bewoners en medewerkers. Deze afspraken zijn verder tot stand gekomen in afstemming met de Hygiëne Infectie Preventie commissie, onze medisch specialisten, de ondernemingsraad en de Vivium cliëntenraad.

Meer informatie en het antwoord op een aantal veel gestelde vragen rondom het corona-virus leest u in dit nieuwsbericht.