Bezoekregeling

Ontmoeting in het Praathuisje

Sinds maandag 25 mei is volgens de richtlijnen van de overheid bezoek aan bewoners en cliënten van Vivium-locaties mogelijk. Maar beperkt, en onder strenge voorwaarden. Uiterlijk 15 juni zou een bezoek aan alle locaties mogelijk moeten zijn, mits de locatie corona-vrij is.

.

Bezoek via een ‘Praathuisje’ of ‘Raambezoek’
Op veel locaties zijn er creatieve mogelijkheden ingericht om uw naaste op een veilige manier te kunnen bezoeken. Bijvoorbeeld in een Praathuisje of middels een Raambezoek. Dit is in de afgelopen periode voor velen van u een prettige manier gebleken om uw naaste te kunnen ontmoeten. Zonder verdere beschermende middelen, maar veilig afgeschermd door glas. Deze bezoekmogelijkheid blijven wij u dan ook graag bieden. U kunt hiervoor zoals u gewend bent een afspraak blijven maken.

Bezoek in een daartoe aangewezen bezoekruimte
Zoals door de overheid aangekondigd, is het na 25 mei ook mogelijk om per bewoner één vaste bezoeker te ontvangen in een daartoe aangewezen speciale bezoekruimte in de locatie. Bezoek in deze ruimte is niet afgesloten middels een scheidingswand. Op elke locatie worden hiervoor ruimtes ingericht.

Veiligheid
Om er, voor de veiligheid van uw naaste én onze medewerkers, voor te kunnen zorgen dat dit bezoek zo veilig mogelijk plaats kan vinden, zijn hier in alle locaties strikte afspraken aan verbonden. Brancheorganisaties Actiz, Alzheimer Nederland, V&VN, Verenso, NIP, Zorgthuis.nl en LOC Cliëntenraden hebben een handreiking opgesteld onder welke voorwaarden een bezoek veilig plaats zou kunnen vinden. Onder andere deze handreiking is het uitgangspunt geweest voor onze afspraken. Deze zijn verder tot stand gekomen in nauw overleg met de Hygiëne Infectie Preventie commissie, onze medisch specialisten, de ondernemingsraad en de Vivium cliëntenraad.

Ingangsdatum
Per locatie verschilt de ingangsdatum voor bezoek. Deze is afhankelijk van mogelijkheden tot inrichten van een veilige bezoekruimte, het kunnen bieden van een zorgvuldige begeleiding, voldoende medewerkers voor triage van bezoekers, eventuele bouwkundige aanpassingen en de locatie moet corona-vrij zijn. Bewoners en cliënten van de locaties en de 1e contactpersonen waarvan een mailadres bekend is, ontvangen een  informatiepakket met mogelijkheden, afspraken, veel gestelde vragen, etc. De afspraken gelden voor alle Vivium locaties.

Een eerste stap
Wij realiseren ons dat deze uiteindelijke bezoekregeling een eerste voorzichtige stap is, die beperkte mogelijkheden biedt voor u en uw naaste. Misschien had u op meer gehoopt of gerekend. Omdat wij bij Vivium de verantwoordelijkheid dragen voor de dagelijkse zorg van bijna 1500 kwetsbare bewoners én onze medewerkers een veilige omgeving willen bieden, zetten we de deur in kleine stapjes op een kier. Deze eerste stap wordt geëvalueerd, en zodra er meer ruimte lijkt voor een veilige uitbreiding, hoort u weer van ons. Blijkt deze eerste stap tot risico’s te leiden, dan zullen we de deuren weer moeten sluiten en wordt u hier uiteraard ook over geïnformeerd.

Wij rekenen op uw begrip en medewerking en doen ons uiterste best om het bezoek zo prettig mogelijk te laten verlopen!

Meer informatie en het antwoord op een aantal veel gestelde vragen rondom het corona-virus leest u in dit nieuwsbericht.