Corona - versoepelingen

Ondanks de hoge besmettingscijfers gaat Nederland weer open. Daar zijn we blij mee! En tegelijkertijd vinden we het spannend. We wonen en werken immers met kwetsbare mensen. Daarom zullen onze medewerkers in de directe zorgverlening ook de komende periode met mondneus-maskers blijven werken. Ondanks dat dit niet meer verplicht is vanaf 25 februari.

Samen voor elkaar zorgen
We volgen de landelijke richtlijnen en gaan mee in de versoepelingen. Er is dus weer meer mogelijk. Maar we moeten niet vergeten, dat het coronavirus niet weg is. Daarom geldt:

  • Bij klachten van uzelf of uw naaste(n) of contact met een besmet iemand, is bezoek niet mogelijk. Blijf thuis en laat u testen. Ook bij milde klachten of bij twijfel.

Verder doen wij een dringend beroep op u en uw naasten om de volgende adviezen op te volgen:

  • Houd zoveel als mogelijk 1,5 meter afstand en draag een mondkapje.
  • Was uw handen vaak en zorgvuldig.
  • Nies in uw elleboog en gebruik papieren zakdoeken.
  • Ventileer uw appartement regelmatig.
  • Bezoek is van harte welkom!
    Wel adviseren we bezoek met klem om een mondneus-masker te dragen op locatie.
    En we doen een appèl op naasten om niet in grote groepen op visite te komen.

Maatregelen bij besmetting op locatie
In geval van een uitbraak, dus besmetting op locatie, zullen wij aanvullende maatregelen nemen. Uiteraard brengen wij u daarvan op de hoogte.

Heeft u nog vragen?
Voor algemene vragen over het coronavirus kunt u contact opnemen met 0800-1351, dit is het publieksinformatienummer van de Rijksoverheid. Kijkt u op https://www.rijksoverheid.nl/onderwerpen/coronavirus-covid-19 voor actuele informatie.