Corona

Corona is meer en meer onderdeel van ons leven. We zijn beter tegen het virus beschermd, door vaccinaties, booster- en herhaalprikken en de opgebouwde immuniteit. Maar het virus is er nog steeds. Daarom moeten we blijven opletten en elkaar helpen zodat we elkaar niet besmetten. We wonen en werken immers met kwetsbare mensen. 

Het blijft dus voor iedereen verstandig om zich nog steeds aan de adviezen en maatregelen te houden die de verspreiding van het coronavirus beperken.

Samen voor elkaar zorgen
We volgen de landelijke richtlijnen. Er is dus veel mogelijk. Maar we moeten niet vergeten, dat het aantal corona-besmettingen weer stijgt. Daarom geldt:

  • Bij klachten van uzelf of uw naaste(n) of contact met een besmet iemand, is bezoek niet mogelijk. Blijf thuis en laat u testen. Ook bij milde klachten of bij twijfel.

Verder doen wij een dringend beroep op u en uw naasten om de volgende adviezen op te volgen:

  • Houd zoveel als mogelijk 1,5 meter afstand en draag een mondkapje.
  • Was uw handen vaak en zorgvuldig.
  • Nies in uw elleboog en gebruik papieren zakdoeken.
  • Ventileer uw appartement regelmatig.
  • Bezoek is van harte welkom!
    Wel adviseren we bezoek met klem om een mondneus-masker te dragen op locatie.
    En we doen een appèl op naasten om niet in grote groepen op visite te komen.

Maatregelen bij besmetting op locatie
In geval van een uitbraak, dus besmetting op locatie, zullen wij aanvullende maatregelen nemen. Uiteraard brengen wij u daarvan op de hoogte.

Heeft u nog vragen?
Voor algemene vragen over het coronavirus kunt u contact opnemen met 0800-1351, dit is het publieksinformatienummer van de Rijksoverheid. Kijkt u op https://www.rijksoverheid.nl/onderwerpen/coronavirus-covid-19 voor actuele informatie.