Voorwaarden BOPZ-cliënten

Voorwaarden BOPZ-cliënten (gedwongen opname)

Voor BOPZ-cliënten (gedwongen opname) zijn de algemene voorwaarden en dienstverleningsovereenkomst niet van toepassing.

Branchevereniging Actiz zegt hier het volgende over;
"Met de cliënt, die op basis van een rechterlijke machtiging (gedwongen opname) of artikel 60-procedure (geen bereidheid, geen bezwaar) is opgenomen, komt per definitie geen overeenkomst tot stand. Door het ontbreken van een overeenkomst tussen de zorgaanbieder en de Bopz-cliënt, kunnen er dus ook geen Algemene Voorwaarden tot stand komen/van toepassing zijn.”

Simpel gezegd; omdat er in het geval van gedwongen opname geen sprake is van wederzijdse aanvaarding van de overeenkomst kan er officieel ook geen dienstverleningsovereenkomst met de cliënt worden aangegaan. 

In de algemene voorwaarden worden echter wel in begrijpelijke taal een aantal rechten en plichten beschreven, zowel van de cliënt als van de zorgaanbieder. Bijvoorbeeld over het zorgplan, bescherming van privacy, betalingsvoorwaarden, informatieverstrekking en klachten en geschillen. Deze rechten en plichten komen grotendeels voort uit wet- en regelgeving, zoals de Wlz (Wet langdurige zorg), de AVG (Europese privacywetgeving), de Wkkgz (Wet kwaliteit, klachten en geschillen zorg) en het voorschrift zorgtoewijzing.

We hebben er daarom binnen Vivium voor gekozen de algemene voorwaarden toch te gebruiken bij BOPZ-cliënten, omdat ze grotendeels voortkomen uit de wet en het duidelijkheid geeft voor beide partijen. Deze voorwaarden zijn niet verbonden aan een zorg- en dienstverleningsovereenkomst, maar we voegen ze wel toe aan het opnamepakket, en we publiceren ze op onze website.

Klik op onderstaande button om de voorwaarden te bekijken.