Het Vivium ABC

Het Vivium ABC - ook wel bekend als Vivium Advies en behandelcentrum - biedt advies, behandeling en consultatie aan thuiswonende of in een verzorgingshuis wonende ouderen met (gezondheids)problemen. Het ouder worden kan gepaard gaan met veranderingen in het geestelijk, lichamelijk en sociaal functioneren. Hierdoor kan het van belang zijn dat de problemen in kaart gebracht worden en er advies en/of behandeling volgt dat volledig
gericht is op de persoonlijke situatie van de cliënt.

Voor wie

Huisartsen en andere zorgprofessionals kunnen ouderen met een zorgbehoefte doorverwijzen naar het Vivium ABC. Dat kan via Zorgdomein.com.

De basis van het Vivium ABC wordt gevormd door een specialist ouderengeneeskunde, een ouderenpsycholoog en een verpleegkundige. Wanneer nodig doen zij een beroep op andere ervaren deskundigen zoals een maatschappelijk werkende, fysiotherapeut, ergotherapeut, logopedist, diëtist of activiteitenbegeleider.

Naast advies- en behandelcentrum is het Vivium ABC ook kenniscentrum voor professionals in de Gooi & Vechtstreek. Via het Vivium ABC delen de specialisten ouderengeneeskunde, psychologen, paramedici, maatschappelijk werkenden, verpleegkundigen, verzorgenden en andere deskundigen van Vivium Zorggroep graag hun jarenlange ervaring in de ouderenzorg met zorgprofessionals in de regio.

Wanneer inschakelen

Het Vivium ABC kan ingeschakeld worden bij ingewikkelde problemen waarbij meerdere factoren een rol spelen, zoals:
• Problemen van de mobiliteit, zelfredzaamheid en/of woonsituatie.
• Plotselinge, niet begrepen veranderingen in karakter of manier van doen.
• Een combinatie van fysieke ouderdomsklachten en somberheid.
• Dreigend isolement.
• Achteruitgang van geestelijke vermogens, zoals vergeetachtigheid of verwardheid.
• Zorg in de laatste levensfase.

Het inschakelen van het Vivium ABC-team gebeurt door de huisarts, nadat de cliënt hier akkoord mee gegaan is. De huisarts verstuurt de aanmelding met de medische informatie over de cliënt via Zorgdomein (beveiligde omgeving) naar het ABC-team.

Werkwijze

Nadat de huisarts de cliënt heeft aangemeld, zal de zorgconsulent contact opnemen en een afspraak maken voor een kennismakingsgesprek. Hierin wordt een eerste inschatting gemaakt van wat er aan onderzoek nodig is en welke zorgprofessionals hierbij nodig zijn. Nadat de zorgconsulent een verslag heeft gemaakt van het gesprek en overleg heeft gehad met de andere teamleden, zal de secretaresse afspraken van de specialist ouderengeneeskunde en/of gezondheidszorgpsycholoog doorgeven.

De onderzoeken en gesprekken vinden in principe thuis bij de cliënt plaats, tenzij er aanleiding is om voor een andere locatie te kiezen. Nadat de onderzoeken zijn afgerond, geeft het ABC-team een advies waarin aandacht wordt besteed aan de zorg die de cliënt nodig heeft en kan er een advies worden uitgebracht over medische en/of psychologische behandeling. Ook andere onderwerpen, zoals huisvesting, sociale contacten en dagbesteding kunnen in het advies aan de orde komen. Dit advies wordt uitgebreid met de cliënt en naasten besproken. Een verslag van dit gesprek wordt naar zowel de cliënt als de huisarts gestuurd.

Het streven is om ongeveer zes weken na aanmelding het advies uit te brengen en het contact af te ronden. Als het in het kader van behandeling of begeleiding nodig is, zal de Specialist Ouderengeneeskunde of de psycholoog langer betrokken blijven.

Bent u verwijzer? Klik dan hier voor meer inhoudelijke informatie over onze dienstverlening

Meer informatie?

Wilt u bijvoorbeeld weten of u het Vivium ABC kunt inzetten en welke kosten hier mogelijk aan verbonden zijn? Dan kunt u van maandag t/m vrijdag telefonisch contact opnemen met de verpleegkundige van het Vivium ABC via (035) 6 954 495. U kunt ook een e-mail sturen naar abc@vivium.nl.