Het Vivium ABC

Het Vivium ABC is een Advies- en Behandel Centrum voor ouderen in de regio Gooi & Vechtstreek. De aan het ABC verbonden deskundigen adviseren en behandelen ouderen bij wie het evenwicht tussen lichamelijke gezondheid, geestelijke vermogens, welbevinden en het sociale leven verstoord is geraakt.

Voor wie?

Ouderen of hun familie kunnen, in overleg met de betreffende huisarts, rechtstreeks contact opnemen met het Vivium ABC.

Daarnaast kunnen ook huisartsen en andere zorgprofessionals doorverwijzen naar het Vivium ABC. Dat kan via Zorgdomein.com of door gebruik te maken van het verwijsformulier Vivium ABC.

De basis van het Vivium ABC wordt gevormd door een specialist ouderengeneeskunde, een ouderenpsycholoog en een verpleegkundige. Wanneer nodig doen zij een beroep op andere ervaren deskundigen zoals een maatschappelijk werkende, fysiotherapeut, ergotherapeut, logopedist, diëtist of activiteitenbegeleider.

Naast advies- en behandelcentrum is het Vivium ABC ook kenniscentrum voor professionals in de Gooi & Vechtstreek. Via het Vivium ABC delen de ervaren verpleeghuisartsen, psychologen, paramedici, maatschappelijk werkenden, verpleegkundigen, verzorgenden en andere deskundigen van Vivium Zorggroep graag hun jarenlange ervaring in de ouderenzorg met zorgprofessionals in de regio.

Wanneer inschakelen?

Meestal zal de huisarts de hulp en zorg kunnen bieden die nodig is. Wanneer echter verschillende lichamelijke en geestelijke factoren een rol spelen, kan het prettig zijn als de problemen in hun onderlinge samenhang worden bekeken door de deskundigen van het Vivium ABC.

Het Vivium ABC kan bijvoorbeeld worden ingeschakeld bij:

  • Een combinatie van lichamelijke klachten en somberheid of dreigend isolement.
  • Achteruitgang van geestelijke vermogens, gepaard gaand met paniekaanvallen.
  • Nieuwe problemen in het dagelijks functioneren, ontstaan na revalidatie van een beroerte.
  • Plotselinge, niet begrepen veranderingen in iemands karakter of manier van doen.
  • Het leren leven met een aandoening of handicap.
  • Onverklaard en/of regelmatig vallen.
  • Soms hebben ook mensen op jongere leeftijd vergelijkbare problemen. Ook zij kunnen bij het Vivium ABC terecht.

Werkwijze

Wanneer iemand is aangemeld bij het Vivium ABC, dan is onze verpleegkundige het eerste aanspreekpunt. Indien nodig, komt zij bij de cliënt of andere betrokkenen thuis op gesprek.

De verpleegkundige wordt ondersteund door ons team van deskundigen, waaronder een specialist ouderengeneeskunde en een ouderenpsycholoog. Zij kunnen daarnaast ook een beroep doen op andere deskundigen van Vivium Zorggroep.

Allereerst bekijken we, of de cliënt met diens vraag bij het Vivium ABC op het juiste adres is. Is dat het geval, dan doet ons team van deskundigen een voorstel voor onderzoek. Op grond van dit onderzoek volgt een advies of een verwijzing naar een vorm van hulp of zorg. Als een behandeling nodig blijkt, kan de cliënt hiervoor terecht in ons behandelcentrum.

We informeren de cliënt telkens welke stappen ondernomen worden, met welk doel en met welke uitkomst. Ook over het tijdsverloop van de verschillende activiteiten houden wij de cliënt op de hoogte.

Het contact met het Vivium ABC duurt voort tot er een nieuw evenwicht in de situatie is gekomen, al dan niet met behulp van andere professionele hulpverleners.

Bent u verwijzer? Klik dan hier voor meer inhoudelijke informatie over onze dienstverlening

Meer informatie?

Wilt u bijvoorbeeld weten of u het Vivium ABC kunt inzetten en welke kosten hier mogelijk aan verbonden zijn? Dan kunt u iedere maandag, dinsdag en donderdag tussen 09.00-11.00 uur telefonisch contact opnemen met de verpleegkundige van het Vivium ABC, tel. (035) 6 954 495.

Op overige dagen kunt u van 09.00 tot 17.00 uur contact opnemen met onze klantenservice, tel. (035) 6 924 924. U wordt dan op een later tijdstip teruggebeld door een verpleegkundige van het Vivium-abc. U kunt ook een e-mail sturen: abc@vivium.nl.