Revalideren vanuit huis

* Deze informatie over 'Revalideren vanuit huis' gaat over Naarderheem. Voor Flevoburen vindt u het hier.

In het beste geval gaat u na een ziekenhuisopname weer naar huis om hier verder te herstellen en te revalideren. Of u gaat na uw verblijf en revalidatie in Naarderheem door met revalideren vanuit huis. In beide gevallen kunt u naar Naarderheem blijven komen voor advies, behandeling en therapie.

Veilig weer thuis

Als u in Naarderheem hebt verbleven is de voorwaarde voor 'revalideren vanuit huis' natuurlijk dat u veilig thuis kunt zijn, al dan niet met thuiszorg. Ook moet uw conditie goed genoeg zijn om naar Naarderheem te komen voor voortzetting van uw therapie. Voordat u naar huis gaat worden deze aspecten door uw arts met u en eventueel uw familie besproken.

Het voordeel

Thuis in uw eigen omgeving ervaart u hoe het gaat om de dagelijkse routine weer op te pakken en revalideert u het beste. Problemen die u tegenkomt kunnen concreet benoemd en in Naarderheem behandeld worden. Het poliklinische behandelprogramma duurt meestal zo'n zes weken waarbij u twee of drie dagen per week therapie krijgt. De poliklinische revalidatie wordt vergoed door uw zorgverzekeraar.

Fysiotherapie en ergotherapie bij u thuis

Vanuit Naarderheem werken verschillende behandeldisciplines ook in de eerste lijn. Dat wil zeggen dat u hiervoor geen verwijzing nodig heeft van uw huisarts en dat u rechtstreeks contact met ons kunt opnemen. Let u er hierbij op of uw verzekering deze behandeling vergoed. De volgende disciplines bieden vanuit Naarderheem eerstelijns advies, behandeling en therapie:

Fytalis - fysiotherapie voor ouderen

Ergotherapie Thuis