Parkinson

Ziekte van Parkinson

Belangrijk bij de ziekte van Parkinson zijn naast medicatie:

 • Beweging
 • Een goed dagritme
 • Gezonde voeding

Revalidatie in Naarderheem

Vivium Naarderheem behoort in Nederland tot de beste centra voor geriatrische revalidatie. Samen zorgen wij ervoor dat u uw mogelijkheden vergroot, rekening houdend met uw specifieke situatie en wensen. Om uw revalidatiedoelen te behalen, kunnen verschillende behandelaren betrokken zijn die zijn aangesloten bij ParkinsonNet:

 • Specialist Ouderengeneeskunde
 • Fysiotherapeut
 • Ergotherapeut
 • Logopedist
 • Diëtist
 • Psycholoog
 • Maatschappelijk werkende

Aandacht aan psychische gevolgen

Behalve aan fysieke training, veiligheid en praktische vaardigheden besteden we ook aandacht aan psychische gevolgen van Parkinson en aan de balans in uw thuissituatie.

Naast een tijdelijk opname kunt u het programma ook twee keer per week in dagbehandeling volgen en is er de voor mogelijkheid advies en behandeling bij u thuis te krijgen door een ergotherapeut.

Wonen op de Parkinsonafdeling

In Naarderheem is er ook een mogelijkheid om te wonen op de Parkinsonafdeling.

Voor informatie over deze afdeling en wachtlijsten kunt u contact opnemen met Klantadvies via 035-6924735.

Wat is de ziekte van Parkinson?

De ziekte van Parkinson wordt veroorzaakt door het verloren gaan van hersencellen die de overdrachtsstof dopamine maken. Door het tekort aan dopamine worden bewegingen trager en ontstaat stijfheid. Dat uit zich in moeilijker lopen, zachter spreken, kleiner schrijven en vaak ook een valneiging. Er kunnen nog veel meer verschijnselen zijn:

 • Trillen
 • Moeheid
 • Depressie
 • Pijnklachten
 • Toiletklachten

Links naar meer informatie

Stichting Parkinsonfonds
ParkinsonNet

Heeft u een vraag?

Neemt u dan contact met ons op via (035) 6 924 924 of stuur een e-mail. Wij helpen u graag verder.