Privacy statement

Vivium Zorggroep staat voor kwaliteit van leven, zinvol werk, verantwoorde bedrijfsvoering en wil daarmee een gezonde organisatie zijn. Hierbij hoort elementair de zorg voor bescherming van de persoonsgegevens die u met ons deelt als cliënt, klant, lid, contactpersoon of bezoeker van een Vivium website.

Gegevensbescherming is naast een wettelijke verplichting dan ook een verplichting vanuit onze eigen betrokkenheid als zorgverlener en service verlener.

Ook omdat wij als zorgverlener omgaan met bijzondere persoonsgegevens geeft Vivium aan het beschermen daarvan een van de allerhoogste prioriteiten. Dit komt tot uitdrukking in de vereisten die Vivium stelt aan zowel de eigen organisatie als derde partijen waarmee wordt samengewerkt. 

In onderstaande informatie kunt u lezen welke persoonsgegevens we verwerken, waarom we dit doen en wat uw rechten zijn.

Cliënt bij Vivium

Zodra u bij Vivium wordt ingeschreven als cliënt gaan we uw persoonsgegevens verwerken. Met verwerken bedoelen we dat we uw gegevens bijvoorbeeld zullen opslaan, aanvullen, verstrekken aan uw zorgverleners en, na verloop van tijd, ook weer zullen verwijderen. Wanneer u door ons wordt behandeld gaan we uw medische gegevens verwerken in uw Cliënten dossier. 

Wat en waarom?

Uw persoonsgegevens hebben we nodig om u zo goed mogelijke zorg te kunnen verlenen, dat is ook iets waar wij voor staan! Iedere zorgverlener doet zijn of haar uiterste best om u de beste behandeling te geven. Uw medische gegevens, zoals wat u de arts of behandelaar vertelt, uitslagen van onderzoeken, de diagnose en het behandelplan, hebben we daarvoor nodig. Behalve uw medische gegevens hebben we ook andere persoonsgegevens nodig, zoals uw naam, adres, geboortedatum en BSN. Dit hebben we nodig om u te kunnen identificeren en om ervoor te zorgen dat we u niet verwarren met een andere cliënt. Voor alle gegevens geldt dat we niet méér gegevens zullen verwerken dan we nodig hebben om u goede zorg te kunnen verlenen. We bewaren uw gegevens minimaal 20 jaar na het eindigen van de behandeling. 

We zien het als onze taak om uw gegevens zo goed mogelijk te beschermen, dit is onderdeel van ons dagelijks werk. Alle zorgverleners en medewerkers die direct bij uw behandeling zijn betrokken hebben een wettelijke geheimhoudingsplicht en zullen uw gegevens niet met anderen delen. Vinden we het toch van belang om uw gegevens met anderen te delen, dan vragen we daarvoor uw toestemming. In spoedgevallen of noodsituaties kan het voorkomen dat er een ander besluit door ons wordt genomen. 

Wetenschappelijk onderzoek

In bepaalde gevallen kunnen we uw gegevens gebruiken voor onderzoek  Wij informeren u over het doel van het onderzoek en over de risico’s van medewerking daaraan. Pas als u daarvoor toestemming heeft gegeven, mogen wij u bij wetenschappelijk onderzoek en onderwijs betrekken. 

Gegevens inzien

U mag uw persoonsgegevens en uw volledige cliëntendossier bij ons inzien. Vivium mag dit niet weigeren. Vivium mag wel bepaalde delen afschermen als daar informatie in staat over iemand anders, zoals een familielid. De behandelaar hoeft ook geen inzage te geven in zijn of haar persoonlijke werkaantekeningen.

U mag ook om een kopie vragen van uw dossier. Dit kunt u schriftelijk aanvragen. In de brief zet u uw handtekening en voegt u een kopie toe van uw identiteitsbewijs. 

Gegevens wijzigen

U mag uw gegevens laten wijzigen. Bijvoorbeeld als u bent verhuisd en uw adres bij ons niet meer klopt. Of als we een foutje hebben gemaakt in uw geboortedatum of uw naam verkeerd hebben geschreven. Het gaat om het wijzigen van feitelijke gegevens. Een diagnose of behandelplan mag u bijvoorbeeld niet zelf wijzigen. 

Gegevens verwijderen

U mag vragen om het verwijderen van uw dossier. U mag dit vragen voor het gehele dossier of voor een gedeelte daarvan. Dit kunt u schriftelijk aanvragen. In de brief zet u uw handtekening en voegt u een kopie toe van uw identiteitsbewijs In principe moet Vivium gehoor geven aan uw verzoek tot (gedeeltelijke) verwijderen van uw dossier, maar niet in alle gevallen. Hiervan is sprake wanneer uw behandelaar van mening is dat het overduidelijk in uw eigen belang is het dossier of delen daarvan toch te bewaren. Uw behandelaar is namelijk ook gebonden aan zijn zorgplicht. Uw behandelaar kan dan samen met u de verwijdering  heroverwegen. Vivium mag verwijdering ook weigeren als op grond van een wet of voorschrift verplicht is het dossier een bepaalde tijd te bewaren. Als het bijvoorbeeld gaat om financiële gegevens over de facturatie van de zorg zijn we verplicht deze 7 jaar te bewaren. Ook in het geval het voor iemand anders van groot belang is dat uw dossier bewaard blijft kan uw verzoek tot verwijdering worden geweigerd. Het gaat dan bijvoorbeeld om het belang van uw kind in verband met erfelijke ziekten. Wij moeten aan u kunnen motiveren waarom we uw dossier of delen daarvan niet willen verwijderen. 

Bent u het daar niet mee eens en wilt u toch dat het dossier wordt vernietigd? U kunt u bij Vivium een klacht indienen. Hoe u dit precies kunt doen kunt u terugvinden op onze website www.vivium.nl/klachten

Aanvragen om gegevens in te zien, aan te passen of te verwijderen kunt u doen via Vivium Klantenservice. De contactgegevens kunt u vinden onderaan deze privacy statement.

Vivium Cliëntenportaal

Als Cliënt van Vivium kunt u gebruik maken van het Vivium Cliëntenportaal. U heeft hier toegang tot een deel van uw medische gegevens. Medewerkers van Vivium gaan vertrouwelijk om met uw gegevens, ook met de gegevens die zijn opgenomen op het Vivium Cliëntportaal. Artsen, verpleegkundige, verzorgenden en alle overige medewerkers van Vivium zijn gebonden aan een geheimhoudingsplicht.

Vivium adviseert u om ook vertrouwelijk om te gaan met de gegevens opgenomen in het Vivium Cliëntportaal. Het is uw eigen verantwoordelijkheid hoe u omgaat met deze gegevens, waaronder het opslaan, afdrukken en/of verspreiden van de gegevens. 

Verwerking persoonsgegevens bij samenwerking

Vivium Zorggroep werkt samen met andere zorgorganisaties om de continuïteit van zorgverlening in bepaalde
regio's te kunnen garanderen. Zo kan het voorkomen dat Vivium Zorggroep aan een andere zorgaanbieder vraagt om een deel van de zorgverlening over te nemen, of vragen andere zorgorganisaties aan Vivium Zorggroep om een deel van de zorgverlening over te nemen. Dit gebeurt veelal vanuit regionale samenwerkingsverbanden. Een voorbeeld hiervan is regionale samenwerking op het gebied van nachtzorg, maar ook andere samenwerkingsvormen behoren tot de mogelijkheden.
In geval van samenwerking tussen zorgorganisaties worden uitsluitend de relevante gegevens uitgewisseld tussen de deelnemende partijen.

Vivium Services en Vivium websites

Als u gebruik maakt van Vivium Services of de Vivium websites bezoekt worden er gegevens verwerkt. Met verwerken bedoelen we dat we uw gegevens bijvoorbeeld zullen opslaan, aanvullen en, na verloop van tijd, ook weer zullen verwijderen. 

Wat en Waarom

Bij het bezoeken van de Vivium websites en het aanmelden voor een van de diensten van Vivium Services vragen we u om een beperkt aantal persoonsgegevens te verstrekken. Deze gegevens worden gebruikt om de dienst uit te kunnen voeren. Wij zullen deze gegevens niet combineren met andere persoonlijke gegevens waarover wij beschikken als u bijvoorbeeld cliënt bij ons bent.

We verzamelen of gebruiken geen informatie voor andere doeleinden dan de doeleinden die  hier worden beschreven tenzij we van tevoren uw toestemming hiervoor hebben verkregen.  

De gegevens die we verwerken voor de serviceverlening bewaren we zolang die nodig zijn om deze service te kunnen leveren. Gegevens voor facturering van een service bewaart Vivium Services gedurende de wettelijke verplichte termijn van 7 jaar na facturering.

Meer informatie over het verwerken van uw gegevens vind u bij ons Cookiebeleid. 

Communicatie

Wanneer u e-mail of andere berichten naar ons verzendt, is het mogelijk dat we die berichten bewaren. Soms vragen wij u naar uw persoonlijke gegevens die voor de desbetreffende situatie van belang zijn. Dit maakt het mogelijk uw vragen te verwerken en uw verzoeken te beantwoorden. Wij zullen deze gegevens niet combineren met andere persoonlijke gegevens waarover wij beschikken. 

Gegevens inzien, wijzigen of verwijderen

Wij bieden u de mogelijkheid tot het inzien, wijzigen of verwijderen van alle persoonlijke informatie die op dit moment aan ons is verstrekt. Uitzondering is informatie zoals facturering gegevens. Dit zijn gegevens met een wettelijke bewaartermijn.

Als u uw gegevens wilt wijzigen of uzelf uit onze bestanden wilt laten halen, kunt u contact met ons op nemen. Zie daarvoor de vermelde contactgegevens. 

Aanpassen of uitschrijven van de nieuwsbrief

U kunt zich aanmelden voor onze nieuwsbrief. Onderaan iedere mailing vindt u de mogelijkheid om uw gegevens aan te passen of om u af te melden. 

Derden

De informatie wordt niet met derden gedeeld anders dan de door u uitgekozen dienstverlener en webapplicaties welke wij gebruiken ten behoeve van onze webwinkel. Deze gegevens zullen enkel gebruikt worden ten behoeve van het doel van de betreffende applicatie en zullen niet verder verspreid worden. Verder kan in enkele gevallen de informatie intern gedeeld worden. Onze werknemers zijn verplicht om de vertrouwelijkheid van uw gegevens te respecteren.

Solliciteren bij Vivium

Vivium gebruikt de persoonlijke gegevens die u invult op het sollicitatieformulier op www.werkenbijvivium.nl om uw sollicitatie af te handelen. Uw gegevens worden niet voor andere doeleinden gebruikt en worden nooit aan personen buiten Vivium Zorggroep ter beschikking gesteld. Vivium Zorggroep bewaart uw gegevens tot 4 weken na afloop van de sollicitatieprocedure. U kunt Vivium Zorggroep op het sollicitatieformulier toestemming geven om uw gegevens langer op te slaan in verband met toekomstige vacatures.  

Cookiebeleid

Wat is een cookie en waarom gebruikt Vivium cookies?

Wij maken op de websites van Vivium gebruik van cookies. Een cookie is een eenvoudig klein bestandje dat met pagina’s van deze websites wordt meegestuurd en door uw browser op uw harde schrijf van uw computer of in het geheugen van uw smartphone of tablet wordt opgeslagen. De daarin opgeslagen informatie kan bij een volgend bezoek weer naar onze servers teruggestuurd worden.

Cookies kunnen anonieme gegevens verzamelen, maar kunnen ook indirecte persoonlijke informatie bevatten. Dit zijn gegevens  gebaseerd op het soort browser, browser instellingen en het apparaat wat u gebruikt voor toegang tot internet.

Cookies helpen bij het goed werken van de website en het verzorgen van een persoonlijke ervaring als u onze Vivium websites bezoekt, informatie van Vivium wilt delen of informatie over Vivium ontvangt via andere websites. Dit kan bijvoorbeeld verkoopinformatie zijn voor de producten en diensten van Vivium.

Hieronder kunt u lezen welke soorten cookies op de Vivium websites gebruikt worden en wat ze doen. 

Strikt noodzakelijke cookies zijn nodig om de Vivium website te laten functioneren. Ze worden bijvoorbeeld gebruikt bij het invullen van een webformulier of om  uw voorkeur instellingen te onthouden. Deze cookies slaan geen persoonlijke identificeerbare gegevens op. Vivium mag deze cookies plaatsen zonder eerst om uw toestemming te vragen. 

Prestatie cookies zorgen ervoor dat we het aantal bezoeken en herkomst van het bezoekersverkeer in beeld kunnen brengen zodat we de prestaties van onze Vivium websites kunnen meten en verbeteren. Ze helpen om te zien welke pagina's het populairst zijn en hoe bezoekers onze website gebruiken. Deze cookies slaan geen persoonlijke identificeerbare gegevens op. Het toestaan van deze cookies helpt Vivium om te meten of de website goed werkt en hoe we de website voor u kunnen verbeteren. 

Functionele cookies geven ons de mogelijkheid om de website verbeterde functionaliteit en personalisatie te laten bieden. Dit betreft bijvoorbeeld het afspelen van video’s maar ook het onthouden van uw voorkeuren. Ze kunnen worden ingesteld door ons of door externe leveranciers van wie we diensten hebben toegevoegd aan onze pagina's. Als u deze cookies toestaat, zullen deze services goed kunnen werken. 

Advertentie of targeting cookies kunnen via onze Vivium advertentiepartners worden geplaatst. Ze kunnen door die bedrijven worden gebruikt om een profiel van uw interesses samen te stellen en u relevante advertenties op andere sites te laten zien.

Het toestaan van deze cookies zorgt voor een persoonlijke op u afgestemde ervaring bij het ontvangen van advertenties in plaats van willekeurige advertenties.

Partners die advertentie cookies plaatsen zijn woonz.nl, facebook.com, youtube.com, google.com, yumpu.com en doubleclick.nl.

Vivium maakt gebruik van Google Analytics voor verbetering van de website. Google analytics plaatst ook targeting cookies waarmee een profiel wordt samengesteld van uw interesses. Daarmee kunt u meer voor u relevante informatie ontvangen. 

Social media cookies worden ingesteld door Youtube en Facebook.  Deze cookies maken het voor u mogelijk om  Vivium informatie makkelijk te delen met uw vrienden en netwerken via bijvoorbeeld ‘like’ en ‘share’ buttons. De cookies kunnen ook volgen welke sites u bezoekt en daarmee een profiel van uw interesses opbouwen. Dit maakt het mogelijk bij het bezoek aan andere websites meer op uw wensen afgestemde informatie en berichten te tonen. Deze service werkt alleen als u deze cookies hebt toegestaan. 

Het toestaan van cookies kunt u instellen via uw internet browser. Ook kunt u in uw browser de geplaatste cookies wissen.

Hieronder vind u voor de bekende browsers hoe u dit kunt doen: 

Google advertentie cookies kunt u instellen via Instellingen voor advertenties.

Cookies van externe leveranciers kunt u instellen via youronlinechoices.

Daar kunt u ook meer informatie vinden over het gebruik van cookies. 

Als u verder gebruik maakt van onze Vivium websites gaan wij er van uit dat u daarmee cookies toestaat die volgens uw instellingen geplaatst mogen worden op uw computer, smartphone of tablet. 

Veranderingen

Dit privacybeleid is afgestemd op de huidige wetgeving, werkwijze van Vivium en het gebruik van en de mogelijkheden op de Vivium website. Eventuele aanpassingen en/of veranderingen hiervan, kunnen leiden tot wijzigingen in het beleid. Het is daarom raadzaam om regelmatig dit privacybeleid te raadplegen. 

Veiligheid

Vivium is bewust van de risico’s bij de verwerking van persoonsgegevens. Onze medewerkers gaan hier dan ook vertrouwelijk mee om.

De gegevens worden opgeslagen op eigen beveiligde servers van Vivium Services of die van een derde partij. Met derde partijen die persoonsgegevens voor Vivium verwerken worden verwerkersovereenkomsten afgesloten om een veilige verwerking te garanderen. 

Vragen en contactgegevens

We controleren regelmatig of we aan dit privacybeleid voldoen. Als u vragen heeft over dit privacy beleid, of onze Functionaris Gegevensbescherming wilt spreken, kunt u contact opnemen met Vivium services. 

Indien er situaties zijn die vragen om een onafhankelijk oordeel, kunt u terecht bij de Autoriteit Persoonsgegevens. 

Contact

Vivium Klantenservice
Postbus 406
1270 AK Huizen
Telefoon: 035 692 4924
info@vivium.nl