Verblijf in Flevoburen

Per 1 april ’24 is Flevoburen niet langer onderdeel van Zorggroep Almere, maar van Vivium Zorggroep. Lees meer hierover.

Flevoburen is een (geriatrisch) revalidatiecentrum gevestigd aan de achterzijde van het Flevoziekenhuis. In Flevoburen kunnen tot 50 cliënten met een complexe (kortdurende) revalidatievraag in een huiselijke sfeer revalideren. Bijvoorbeeld voor mensen die een beroerte hebben gehad, een nieuw knie- of heupgewricht hebben gekregen of een amputatie hebben ondergaan. Zeker wanneer de cliënt ook nog eens te maken heeft met bijvoorbeeld een ziekte als Parkinson of Diabetes, vraagt revalidatie om extra kennis en kunde. In Flevoburen zijn ze dan aan het juiste adres. 

Crisisopnames zijn ook welkom in Flevoburen. Om in aanmerking te komen voor revalidatie in Flevoburen, heeft u een verwijzing nodig van uw huisarts of specialist. Uw zorgverzekeraar vergoedt uw opname en de poliklinische revalidatie. Daarom checken wij voorafgaand aan uw opname uw verzekering. U betaalt geen eigen bijdrage, wel een eigen risico. Heeft u hierover vragen, dan adviseren wij u om contact op te nemen met uw zorgverzekeraar.

Flevoburen hanteert, net als Naarderheem, dezelfde visie op geriatrische revalidatie

Het revalidatietraject

De duur van de revalidatie verschilt sterk per persoon. Uw behandelaars stellen de duur van de revalidatie altijd samen met u vast.

Uw revalidatieprogramma verloopt in een aantal fasen:

 • Opnamedag
 • Observatiefase
 • Behandelingsfase
 • Ontslagfase
 • Voortzetting van uw revalidatie thuis (indien nodig).

Opnamedag – uw kennismaking met Flevoburen

Op de dag van opname maakt een medewerker van het zorgteam u wegwijs op de afdeling en vertelt u meer over uw verblijf in Flevoburen. Als dat mogelijk is beginnen we meteen op uw opnamedag met uw revalidatie.

Observatiefase – revalidatieplan

Tijdens de observatiefase voeren diverse behandelaars van uw behandelteam onderzoek uit. Aan de hand van de resultaten van dit onderzoek en uw revalidatiedoelen stellen wij samen met u een revalidatieplan op. Dit revalidatieplan vormt de leidraad voor uw revalidatie. U heeft hierover gezamenlijk overleg met de specialist ouderengeneeskunde en een verpleegkundige/verzorgende. Ook uw familie betrekken we graag bij uw revalidatieproces, want zij blijven ook na uw ontslag bij u betrokken.

Behandelfasen – therapieën

In deze fase volgt u de therapieën uit uw revalidatieplan. Dit kunnen individuele therapieën en groepstherapieën zijn. Voorbeelden van therapieën zijn:

 • Looptraining
 • Geheugentraining
 • Arm- en handtraining
 • Taaltherapie
 • Maaltijdtraining
 • Training in het zelfstandig wassen en aankleden.

Voor een zo goed mogelijk resultaat is het belangrijk dat u alle therapiesessies volgt. Tijdens de sessies krijgt u oefeningen waarmee u zelf, samen met het zorgteam en eventueel uw mantelzorgers, aan de slag kunt.

Revalidatiedoelen en revalidatiegesprekken

Uw persoonlijke revalidatiedoelen vormen de basis voor het revalidatieprogramma. Het zorgteam stemt de voortgang van uw herstel regelmatig af met het behandelteam. Natuurlijk bespreken we dit met u tijdens de revalidatiegesprekken. Waar nodig passen we uw doelen aan.

Ontslagfase – terugkeer naar huis

Wanneer uw behandeldoelen bijna bereikt zijn, bereidt u uw terugkeer naar huis voor. Als u thuis veilig kunt functioneren en het therapieprogramma vanuit huis kunt volgen, komt er een eind aan uw verblijf in Flevoburen. We bekijken met elkaar welke zorg, behandelingen, hulpmiddelen en voorzieningen u thuis nodig heeft. Ook kunt u kiezen voor een ambulant revalidatieprogramma door de behandelaars van Flevoburen. Dit betekent dat uw revalidatieprogramma doorgaat terwijl u thuis bent. U komt dan regelmatig naar Flevoburen om aan uw revalidatiedoelen te werken. Klik hier voor meer informatie. De specialist ouderengeneeskunde schrijft een ontslagbrief voor de huisarts. Ook krijgt u een medicatieoverdracht mee voor de apotheek.

Soms is terugkeer naar huis helaas niet meer mogelijk. In dat geval kijken we samen met u en uw mantelzorger naar een tijdelijke verblijfsplaats elders. Soms is dit een plek buiten Almere.

Uw zorg- en behandelteam

Tijdens uw revalidatie krijgt u te maken met het zorgteam en het behandelteam.

Het zorgteam bestaat uit verpleegkundigen en verzorgenden, de gastvrouwen in ons restaurant en onze schoonmaakmedewerkers.

Het behandelteam bestaat uit diverse behandelaars: een fysiotherapeut, ergotherapeut, psycholoog, logopedist, diëtist en maatschappelijk werker.

Welke behandelaars deel uitmaken van uw behandelteam is afhankelijk van uw situatie en van uw revalidatiedoelen. Uw specialist ouderengeneeskunde zorgt voor een goede afstemming van uw revalidatieplan met uw zorg- en uw behandelteam.

Contact

Lees hier hoe u contact kunt opnemen met Flevoburen.