Gegevens ANBI Vrienden van Vivium

Naam: Stichting Gezamenlijke Vrienden Vivium Zorggroep

IBAN: NL89 RABO 0300 4390 75

RSIN: 808524586

Contactgegevens
Stichting Gezamenlijke Vrienden Vivium Zorggroep
Postbus 406, 1270 AK Huizen

Telefoon:  (035) 6 924 093
E-mail:      fondsenwerving@vivium.nl

Doelstelling
De stichting heeft als doel inkomsten te verwerven voor het welzijn van cliënten van Vivium Zorggroep. Het gaat erom iets extra’s toe te voegen aan de toegewijde verzorging. Iets dat niet uit de ter beschikking staande financiële middelen gedekt kan worden.

Samenstelling van het bestuur en beloningsbeleid

Bart Horseling

- voorzitter                                 

René de Fouw

- 1e penningmeester

Nico Seure

- 2e penningmeester

Joop van Wijngaarden

- secretaris

Rob Christoffel

- bestuurslid 

Reina van der Wal

- bestuurslid

Ad van der Velde 

- bestuurslid

Pauline Higler

- bestuurslid

Alle bestuursfuncties zijn onbezoldigd.