Ergotherapie voor ouderen

Wij werken veel met ouderen die problemen ervaren bij de dagelijkse activiteiten. Bijvoorbeeld bij wassen en kleden, eten, boodschappen doen en lopen.

Heeft u onvoldoende kracht en conditie om dit soort activiteiten uit te voeren? Of bent u bang om te vallen en loopt u daardoor onzeker? Dan gaat u samen met de ergotherapeut op zoek naar een oplossing die bij u en uw situatie past. 

Ergotherapeuten vinden het belangrijk dat u actief blijft in wat u nog wel kunt. We kijken dan ook eerst of bepaalde vaardigheden getraind kunnen worden. Lukt dit niet dan wordt uitgezocht met welke (technische) middelen een beperking gecompenseerd kan worden. Het doel is dat u thuis weer veilig zelfstandig te kunt functioneren.

Wat doet de ergotherapeut?

Ergotherapie voor ouderen

Hoge kwaliteit therapie

Gespecialiseerde Parkinsonbehandeling

Ergotherapie bij chronische aandoeningen

Ergotherapie voor mantelzorgers

Individuele werkplekadvisering

Verwijsformulier huisarts