Hoge kwaliteit therapie

Hoge kwaliteit therapie

Onze ergotherapeuten werken vanuit expertisecentrum Naarderheem. We werken dus intensief samen met de specialisten ouderengeneeskunde, psychologen, fysiotherapeuten, logopedisten, maatschappelijk werk en diëtiste. Deze samenwerking maakt het mogelijk om uw wensen en behoeften vanuit meerdere gezichtspunten te bekijken en zo tot de best mogelijke behandeling te komen.

Al onze ergotherapeuten staan ingeschreven in het Kwaliteitsregister Paramedici. Door nascholing, intervisie en multidisciplinair overleg, zowel in de organisatie als op regionaal en landelijk niveau, houden we onze kennis bij.