Parkinson behandeling

Gespecialiseerde Parkinsonbehandeling

Twee van onze ergotherapeuten zijn gespecialiseerd in het behandelen van de ziekte van Parkinson en zijn aangesloten bij ParkNet.

Door Parkinson(isme) kan het zijn dat activiteiten die voorheen vanzelfsprekend waren nu een uitdaging zijn geworden. Van onze ergotherapeuten krijgt u methoden aangereikt om te leren omgaan met uw klachten en om de activiteiten die voor u belangrijk zijn, zoveel mogelijk te kunnen blijven uitvoeren.

Uw ergotherapeut richt zich op het omgaan met zowel de fysieke als mentale gevolgen van Parkinson, bijvoorbeeld de gevolgen voor: 
  • hoe u beweegt. Mogelijke klachten hierbij zijn trillen, traagheid, minder bewegingen, stramheid, schuifelen, wankelen, moeilijk kunnen afremmen als u loopt, moeite met fietsen en moeite met schrijven;
  • uw mogelijkheid tot expressie. Deze kan verminderen als gevolg van verminderde controle over de gezichtsspieren.
  • Uw stemming. U kunt zich bijvoorbeeld depressief, verward, angstig of lusteloos voelen.
  • Hoe u zich gedraagt: vergeetachtigheid, moeite met plannen en organiseren, in de war, dingen horen of zien die er niet zijn, moeilijk af te remmen behoefte aan eten, winkelen, gokken of seks.
  • Hoe uw lichaam werkt: constipatie, verslikken, afvallen, kwijlen, plasproblemen, erectiestoornis, veel zweten, minder goed ruiken, duizeligheid.
  • Hoe u slaapt: overdag vaak in slaap vallen, ’s nachts veel wakker worden en daarna moeilijk inslapen, nachtelijke onrust (krampen, rusteloze benen, moeilijk draaien, angst).

Wat doet de ergotherapeut?

Ergotherapie voor ouderen

Hoge kwaliteit therapie

Gespecialiseerde Parkinsonbehandeling

Ergotherapie bij chronische aandoeningen

Ergotherapie voor mantelzorgers

Individuele werkplekadvisering

Verwijsformulier huisarts