Het project(plan)

Het nieuwbouwproject is op dit moment in volle gang.

 

Het huidige pand uit de jaren ‘70 is van oorsprong een gecombineerd verpleeghuis voor mensen met een lichamelijke beperking. Een aantal jaar geleden ontwikkelde Naarderheem zich als specialist in het revalideren van ouderen. Dit vraagt om andere functionele eigenschappen van het pand en een inrichting die aansluit bij de revalidatiemogelijkheden van de toekomst. Zo worden, in het kader van duurzaamheid, de algemene ruimten zo ingericht dat ze voor verschillende soorten activiteiten gebruikt kunnen worden. 'Rooming-in' (de optie dat een partner of mantelzorger kan overnachten) wordt mogelijk en er komt meer ruimtevoor behandel-intensieve-zorg voor mensen met dementie of cliënten die langdurige zorg nodig hebben vanwege chronisch lichamelijke beperkingen.

Waarom gaat Naarderheem vernieuwen? - deel 1

Waarom gaat Naarderheem vernieuwen? - deel 2

Video interviews medewerkers Naarderheem

Samenwerking gemeente Gooise Meren

Bij het maken van het plan heeft Naarderheem samengewerkt met het architectenbureau Vakwerk. De invulling en uitwerking ging in samenspraak met Gemeente Gooise Meren. Enkele jaren geleden is voor het gebied al een visie en een beeldkwaliteitsplan opgesteld. Dat is gebeurd door de gemeente samen met omwonenden en andere belanghebbenden.

Wethouder Jorrit Eijbersen aan het woord

Europese Investeringsbank

Vivium Zorggroep en de Europese Investeringsbank hebben een kredietovereenkomst van € 70 miljoen gesloten ter ondersteuning van Viviums investeringsplannen voor de periode tot en met 2030. Het grootste deel van de EIB-lening zal worden gebruikt voor onze Nieuwbouw Naarderheem.

Meer informatie & vragen

Wij werken met de gemeente aan een communicatie- en participatietraject. Waar mogelijk zullen wij belanghebbenden zoals bewoners of andere betrokken partijen verder informeren. Op deze webpagina van de Gemeente Gooise Meren vindt u meer informatie, een online magazine en meestgestelde vragen over de gebiedsontwikkeling rond Naarderheem.

Heeft u een vraag? Stuur dan een mail naar prencommunicatie@vivium.nl.