Updates

De sloopwerkzaamheden zijn (voor nu) afgerond!

Van december '23 tot maart '24 zijn er belangrijke stappen gezet. Momenteel zijn de sloopwerkzaamheden van het gedeelte achter de hoofdingang van Naarderheem afgerond. We zijn gestart met de volgende fase van het project. De komende periode zal bestaan uit verschillende onderdelen, waaronder het inrichten van de bouwplaats, grondwerkzaamheden, het plaatsen van funderingspalen (geluidsarm, zonder heiwerk), en de aanleg van de fundering en begane grondvloer. Hierna zal de bovenbouw, ook wel casco-skelet genoemd, worden opgetrokken. We liggen op schema volgens de globale planning

Live-camera

Het is mogelijk om de sloop/nieuwbouw dagelijks te volgen middels een live-camera! De link: https://projecten.bouwvoortgang.nl/projecten/sloop-en-bouw-nieuw-naarderheem

De sloop is begonnen!

In week 49 van 2023 is de sloop van (het gebouw achter de hoofdingang van) Naarderheem begonnen. Dit betreft, onder andere, de woonunits, De Vesting en de Lavendellaan.