Naarderheem nieuwbouw

Vervangende nieuwbouw - verwacht in 2023

Op dit moment werken wij aan een plan voor vervangende nieuwbouw van ons revalidatiecentrum Naarderheem. Alles is erop gericht om een moderne, gastvrije en stimulerende omgeving te creëren, waar we persoonlijke zorg bieden, kunnen inspelen op de ontwikkelingen in de ouderenzorg, volgens de nieuwste technieken en zo duurzaam mogelijk.

 

Het huidige pand uit de jaren ‘70 is van oorsprong een gecombineerd verpleeghuis voor mensen met een lichamelijke beperking. Zeven jaar geleden ontwikkelde Naarderheem zich als specialist in het revalideren van ouderen. Dit vraagt om andere functionele eigenschappen van het pand en een inrichting die aansluit bij de revalidatiemogelijkheden van de toekomst. In het kader van duurzaamheid richten we de algemene ruimten zo in dat ze voor verschillende soorten activiteiten gebruikt kunnen worden. Bijvoorbeeld overdag voor revalidatie en ’s avonds voor een culturele of sportieve activiteit voor een heel andere doelgroep. Op die manier wordt Naarderheem ook een plek waar inwoners uit de omgeving elkaar kunnen ontmoeten. 

Het nieuwbouwproject biedt plaats aan ongeveer 200 cliënten (nu is dat 170). Cliënten krijgen allemaal een eigen kamer met eigen sanitair. De kamers worden zo ingericht dat 'rooming-in' mogelijk is. Dit betekent dat een partner of mantelzorger mee kan in de woning en intensief bij het proces betrokken kan blijven wat een positief effect heeft op een sneller herstel en daardoor kortere opnameduur. Daarnaast komt er meer ruimte voor behandel-intensieve-zorg voor mensen met dementie of cliënten die langdurige zorg nodig hebben vanwege chronisch lichamelijke beperkingen.

Bij het maken van het plan werkt Naarderheem samen met het architectenbureau Vakwerk. De invulling en uitwerking gaat in samenspraak met Gemeente Gooise Meren. Enkele jaren geleden is voor het gebied al een visie en een beeldkwaliteitsplan opgesteld. Dat is gebeurd in samenspraak met omwonenden en andere belanghebbenden. Op deze webpagina van de Gemeente Gooise Meren vindt u meer informatie over de gebiedsontwikkeling rond Naarderheem.

De planning is dat het nieuwe Naarderheem in 2023 klaar is.

Meer informatie & vragen

Wij werken op dit moment in samenspraak met de gemeente aan een communicatie- en participatieplan. Zodra mogelijk zullen wij alle belanghebbenden zoals bewoners of andere betrokken partijen uitnodigen voor een kennismaking bij Naarderheem en verder informeren. Wij vragen hiervoor uw geduld.

Wilt u toch alvast in contact komen? Stuur dan een mail naar prencommunicatie@vivium.nl.

Verschenen in de lokale pers:

Noordhollands Dagblad - Gooise Meren wil aanhaken bij nieuwbouw Naarderheem, kansen op gebied van sporten, wonen en parkeren langs drukke Amersfoortsestraatweg

NaarderNieuws - Nieuwbouwplannen Naarderheem