Naarderheem nieuwbouw

Vervangende nieuwbouw - verwacht in 2025

Op dit moment werken wij aan een plan voor vervangende nieuwbouw van ons revalidatiecentrum Naarderheem. Alles is erop gericht om een moderne, gastvrije en stimulerende omgeving te creëren, waar we persoonlijke zorg bieden, kunnen inspelen op de ontwikkelingen in de ouderenzorg, volgens de nieuwste technieken en zo duurzaam mogelijk.

 

Het huidige pand uit de jaren ‘70 is van oorsprong een gecombineerd verpleeghuis voor mensen met een lichamelijke beperking. Zeven jaar geleden ontwikkelde Naarderheem zich als specialist in het revalideren van ouderen. Dit vraagt om andere functionele eigenschappen van het pand en een inrichting die aansluit bij de revalidatiemogelijkheden van de toekomst. In het kader van duurzaamheid richten we de algemene ruimten zo in dat ze voor verschillende soorten activiteiten gebruikt kunnen worden. Bijvoorbeeld overdag voor revalidatie en ’s avonds voor een culturele of sportieve activiteit voor een heel andere doelgroep. Op die manier wordt Naarderheem ook een plek waar inwoners uit de omgeving elkaar kunnen ontmoeten. 

Het nieuwbouwproject biedt plaats aan ongeveer 200 cliënten (nu is dat 170). Cliënten krijgen allemaal een eigen kamer met eigen sanitair. De kamers worden zo ingericht dat 'rooming-in' mogelijk is. Dit betekent dat een partner of mantelzorger mee kan in de woning en intensief bij het proces betrokken kan blijven wat een positief effect heeft op een sneller herstel en daardoor kortere opnameduur. Daarnaast komt er meer ruimte voor behandel-intensieve-zorg voor mensen met dementie of cliënten die langdurige zorg nodig hebben vanwege chronisch lichamelijke beperkingen.

Bij het maken van het plan werkt Naarderheem samen met het architectenbureau Vakwerk. De invulling en uitwerking gaat in samenspraak met Gemeente Gooise Meren. Enkele jaren geleden is voor het gebied al een visie en een beeldkwaliteitsplan opgesteld. Dat is gebeurd door de gemeente samen met omwonenden en andere belanghebbenden. 

De verwachting is dat het nieuwe Naarderheem in 2025 klaar is.

Meer informatie & vragen

Wij werken met de gemeente aan een communicatie- en participatieplan. Waar mogelijk zullen wij belanghebbenden zoals bewoners of andere betrokken partijen verder informeren. Op deze webpagina van de Gemeente Gooise Meren vindt u meer informatie en meestgestelde vragen over de gebiedsontwikkeling rond Naarderheem.

Terugkijken webinar gebiedsontwikkeling Naarderheem 29 oktober 

Omwonenden waren uitgenodigd voor het webinar over de gebiedsontwikkeling Naarderheem op 29 oktober 2020. Er konden ook vragen ingezonden worden. Hier kunt u het webinar terugkijken. 

Heeft u een vraag? Stuur dan een mail naar prencommunicatie@vivium.nl.