Spoedconsultatie en spoedopnames

Spoedconsultatie voor huisartsen en verwijzers

Verwijzers kunnen dag en nacht telefonisch spoedoverleg voeren met een Specialist Ouderengeneeskunde (SO) via telefoonnummer(035) 6 954 400. Hierdoor kunnen we gezamenlijk de juiste indicatie voor de cliënt bepalen, zodat de cliënt direct naar de juiste zorg en/of behandeling verwezen kan worden en dus zo min mogelijk wordt belast.

Wanneer is sprake van spoed?

Bij een plotselinge verandering in de gezondheidssituatie van een cliënt (aandoeningen, stoornissen, beperkingen) of van de informele hulp (wegvallen mantelzorg), waardoor

  • een substantieel andere inhoud en omvang van de benodigde zorg noodzakelijk wordt;
  • het noodzakelijk is om binnen 24 tot 48 uur zorg te verlenen om onaanvaardbare gezondheidsrisico's voor de cliënt en/of zijn gezin te voorkomen.

Spoedopnames

Een crisisopname gaat altijd via een Specialist Ouderengeneeskunde. Hier vindt u meer informatie over spoedopnames.