Indicaties en wachtlijsten

Indicaties

Vivium kan u helpen bij het aanvragen van een passende indicatie voor uw cliënt. Neem hiervoor contact op met onze klantadviseurs.

Spoedindicaties

Kortdurende, somatische spoedopnames
Kortdurende, somatische spoedopnames worden in 2015 en 2016 via een subsidieregeling bekostigd. In deze kortdurende opname (zogenaamde eerstelijns verblijfbedden) kunnen zowel de huisarts als de Specialist Ouderengeneeskunde (SO) de medische zorg leveren. In Gooi Noord zijn eerstelijns bedden beschikbaar in Naarderheem en Theodotion.

Psychogeriatrische spoedopnames
Psychogeriatrische (PG) spoedopnames worden gefinancierd uit de WLZ. Er is voor Gooi Noord één PG crisis bed beschikbaar. Dit bed wordt binnen twee werkdagen vrijgemaakt. Cliënten worden indien nodig doorgeplaatst naar een andere plek.

Geriatrische revalidatiezorg
Vanuit de thuissituatie kunnen cliënten niet direct worden ingestuurd voor geriatrische revalidatiezorg (GRZ). Er dient op de Spoed Eisende Hulp (SEH) of de Poli Geriatrie een assessment plaats te vinden naar kwetsbaarheid en eventuele reden voor ziekenhuisopname. Deze moet worden beoordeeld door de Klinisch Geriater. De Specialist Ouderengeneeskunde stelt de indicatie voor revalidatie. Er zijn afspraken gemaakt tussen de Specialisten Ouderengeneeskunde van Vivium en de Klinisch Geriaters van Tergooi. In Gooi Noord wordt geriatrische revalidatiezorg geboden in Naarderheem en Theodotion.