Algemene Voorwaarden Verpleging, Verzorging en Thuiszorg (VVT)

Als u bij Vivium zorg of diensten afneemt, sluiten wij een dienstverleningsovereenkomst met u af. Onderdeel van deze overeenkomst zijn de 'algemene voorwaarden'(*). Dit zijn de schriftelijke afspraken tussen u en Vivium waarmee uw rechten en plichten en die van Vivium zijn geregeld. De voorwaarden bestaan uit een algemeen deel en bijzondere delen (modules). Het algemene deel is altijd op u van toepassing ongeacht de zorg die u ontvangt. De bijzondere delen zijn alleen van toepassing als u een specifiek soort zorg krijgt. Dit is dus afhankelijk van uw persoonlijke situatie.

Hieronder vindt u:

  • De algemene voorwaarden
  • De bijzondere modules

WLZ-kompas

Als u vragen heeft over welke zorg onder de verzekerde WLZ-zorg valt, of welke extra betalingen een zorgaanbieder in rekening mag brengen, kunt u dit opzoeken in het WLZ-kompas op de website van het Zorginstituut Nederland.

ZvW-kompas

Als u vragen heeft over welke zorg onder de Zorgverzekeringswet valt kunt u dit opzoeken in het ZvW-kompas op de website van het Zorginstituut Nederland.

Onafhankelijke cliëntondersteuning

Heeft u een Wlz-indicatie? Dan kunt u bij vragen over het regelen en invulling geven aan uw zorgvraag hulp krijgen van een cliëntondersteuner.
Heeft u geen Wlz-indicatie? Dan kunt u voor cliëntondersteuning terecht bij uw gemeente.

Zoekt u informatie over cliëntondersteuning in de Wlz en Wmo, persoonlijke verhalen van anderen en wilt u zien welke cliëntondersteuners in uw buurt actief zijn? Klik dan hier.
Ook vindt u meer informatie in onderstaande brochure Clientondersteuning.