Algemene Voorwaarden Verpleging, Verzorging en Thuiszorg (VVT)

Als u bij Vivium zorg of diensten afneemt, sluiten wij een dienstverleningsovereenkomst met u af. Onderdeel van deze overeenkomst zijn de 'algemene voorwaarden'(*). Dit zijn de schriftelijke afspraken tussen u en Vivium waarmee uw rechten en plichten en die van Vivium zijn geregeld. De voorwaarden bestaan uit een algemeen deel en bijzondere delen (modules). Het algemene deel is altijd op u van toepassing ongeacht de zorg die u ontvangt. De bijzondere delen zijn alleen van toepassing als u een specifiek soort zorg krijgt. Dit is dus afhankelijk van uw persoonlijke situatie.

* Let op! bovenstaande geldt niet voor cliënten opgenomen o.b.v. artikel 21 WZD (besluit tot opname en verblijf), omdat er in het geval van gedwongen opname geen sprake is van wederzijdse aanvaarding van de overeenkomst. Klik hier voor meer informatie.

Hieronder vindt u:

  • De algemene voorwaarden
  • Een toelichting op de algemene voorwaarden
  • De bijzondere modules

WLZ-kompas

Als u vragen heeft over welke zorg onder de verzekerde WLZ-zorg valt, of welke extra betalingen een zorgaanbieder in rekening mag brengen, kunt u dit opzoeken in het WLZ-kompas op de website van het Zorginstituut Nederland.

ZvW-kompas

Als u vragen heeft over welke zorg onder de Zorgverzekeringswet valt kunt u dit opzoeken in het ZvW-kompas op de website van het Zorginstituut Nederland.

Onafhankelijke cliëntondersteuning

Heeft u een Wlz-indicatie? Dan kunt u bij vragen over het regelen en invulling geven aan uw zorgvraag hulp krijgen van een cliëntondersteuner.
Heeft u geen Wlz-indicatie? Dan kunt u voor cliëntondersteuning terecht bij uw gemeente.

Zoekt u informatie over cliëntondersteuning in de Wlz en Wmo, persoonlijke verhalen van anderen en wilt u zien welke cliëntondersteuners in uw buurt actief zijn? Klik dan hier.
Ook vindt u meer informatie in onderstaande brochure Clientondersteuning.