Omgaan met dementie

Het is soms heel erg moeilijk om op een goede manier om te gaan met iemand die dementie heeft. Hoe kun je iemand het beste benaderen? Hoe kun je omgaan met agressie of onbegrip? De personen die het dichtste bij staan, krijgen hier vaak het meeste mee te maken en dit kan voor hele vervelende en confronterende situaties zorgen.

Praat hier ook over met anderen, dit kan bijvoorbeeld in het alzheimer café. Bij Vivium werkt het team van gespecialiseerde psychologen en sociaal agogen samen om te zorgen voor het welbevinden van de bewoners. Zij geven u graag een aantal tips en adviezen voor de omgang met mensen met een vorm van dementie, zoals de ziekte van Alzheimer.

Maak echt contact

Het wordt voor mensen met dementie vaak steeds moeilijker om informatie snel te verwerken. Ook kunnen zij zich maar concentreren op één boodschap tegelijkertijd. Daarom is het bijvoorbeeld goed om te zorgen voor oogcontact, op een rustige en vriendelijke toon te praten en aandachtig te luisteren. Probeer zoveel mogelijk aan te sluiten bij de belevingswereld van de persoon met dementie. Voeg geen onwaarheden toe, maar probeert u zich in te leven in hoe de persoon met dementie zichzelf en zijn omgeving beleeft. Als iemand heftig reageert, weet dan dat dit voortkomt uit onmacht, probeer dit niet persoonlijk op te vatten.

Positieve benadering doet wonderen

Het is bijvoorbeeld goed om de dingen te benadrukken die nog wel goed gaan of prettig zijn.  Complimenten zorgen natuurlijk bij iedereen voor een goed zelfbeeld, ook bij mensen met dementie kan dit een groot verschil maken! Hierdoor voelen zij zich prettiger en minder onzeker. Ook is het heel fijn en belangrijk om samen met familie te genieten van mooie momenten en ook iemand met dementie bij de gesprekken te blijven betrekken. Ook al zijn zij het moment soms al weer snel vergeten, het fijne en positieve gevoel houdt vaak wel langer aan! 

Zoveel mogelijk vrijheid

Probeer mensen met dementie niet te betuttelen, dit kan soms ongewild irritatie en een negatieve reactie opwekken. Het is fijner als ze zoveel mogelijk hun eigen leven kunnen leiden en hun eigen keuzes kunnen blijven maken. Zodat zij kunnen doen waar ze zich prettig bij voelen!

Help iemand op weg

Soms horen we iemand de vraag stellen ‘weet je nog wie ik ben?’  Een menselijke vraag omdat we de erkenning zoeken. Het is tevens, onbedoeld,  een confronterende vraag voor mensen met dementie, omdat het een vraag is naar feiten.  Een vraag die een beroep doet op het geheugen. De vraag maakt hen onzeker, ze willen het antwoord natuurlijk wel goed hebben. Soms is het gezicht, de stem bekend, maar de relatie is moeilijk(er). Door je naam en de relatie tot de ander te benoemen en niet naar feiten te vragen die een beroep doen op het geheugen, kun je de onrust enigszins voorkomen.

Verder lezen?

Lees ook de blog van één van onze sociaal agogen, over de belevingswereld van mensen met dementie.

Kenmerken van dementie

Vormen van dementie

Fases van dementie

Hulp en ondersteuning bij dementie

Meer informatie over dit onderwerp kunt u ook vinden op www.alzheimernederland.nl.