Nieuws

Nieuwe bestuurder Vivium Zorggroep

Wiko Vlasblom

Op 3 oktober is Wiko Vlasblom gestart als voorzitter raad van bestuur van Vivium Zorggroep en volgt daarmee Godfried Verkerk op. Per 28 augustus heeft Godfried Verkerk de pensioengerechtigde leeftijd bereikt en heeft daarom na ruim 24 jaren dienstverband bij Vivium, de organisatie verlaten.

Elf zorgorganisaties uit de regio Gooi-Vechtstreek-Almere presenteren Regionale Zorgvisie

De verpleging, verzorgings- en thuiszorgorganisaties (VVT) in de regio Gooi & Vechtstreek en Almere slaan de handen ineen om de zorg voor ouderen en kwetsbare mensen nu, straks en later te kunnen blijven waarmaken. Elf zorgorganisaties uit de regio presenteren een gezamenlijke visie, ambitie en aanpak van urgente zorgvraagstukken. Met de voorgenomen intensieve regionale samenwerking wordt afscheid genomen van marktwerking in de zorg. Vandaag nam het Zilveren Kruis Zorgkantoor de regionale zorgvisie in ontvangst.