Nieuws

Corona

Corona is meer en meer onderdeel van ons leven. We zijn beter tegen het virus beschermd, door vaccinaties, booster- en herhaalprikken en de opgebouwde immuniteit. Maar het virus is er nog steeds. Daarom moeten we blijven opletten en elkaar helpen zodat we elkaar niet besmetten. We wonen en werken immers met kwetsbare mensen. 

Het blijft dus voor iedereen verstandig om zich nog steeds aan de adviezen en maatregelen te houden die de verspreiding van het coronavirus beperken.