Nieuws

Gemeentelijke inkoop dagbesteding 2021

Zorgorganisaties Amaris, Hilverzorg, Inovum, De Oude Pastorie en Vivium hebben zich niet (dan wel beperkt) ingeschreven voor de gemeentelijke inkoop dagbesteding 2021. Dat betekent dat voor cliënten, die een WMO-indicatie hebben voor dagbesteding, de mogelijkheid bij deze zorgorganisaties komt te vervallen. Het betreft mensen met veelal dementie, die enkele dagen of dagdelen in de week naar een dagbestedingslocatie gaan.

Zorgorganisaties uit de regio communiceren gezamenlijk over corona

Deze week verschijnt er namens de zorgorganisaties uit de regio, waaronder Vivium, een advertentie in de verschillende regiobladen van de Gooi- en Vechtstreek. Hierin worden nieuwe maatregelen in de zorg toegelicht. Lees de brief hieronder.

‘Ik kijk uit naar haar komst en daarna met plezier terug op haar bezoek’

Wekelijks bezoekt Tess Göbel, van Saar aan Huis, de zelfstandig wonende Joop van der Pol (86) in Naarden. Als steun bij alledaagse dingen en voor wat gezelligheid. ‘Het kost wat’, knipoogt hij over deze dienst via Vivium Services ‘maar het geeft me rust.’ En zijn zoon als mantelzorger ook.

Coronavirus

Nog altijd raken mensen besmet met het corona-virus. Helaas geldt dit ook voor onze regio. Omdat wij met een zeer kwetsbare doelgroep werken, volgen wij de richtlijnen van de overheid en het RIVM nauwgezet op. Op deze pagina houden wij u op de hoogte van de ontwikkelingen en nieuwe maatregelen.