Elf zorgorganisaties uit de regio Gooi-Vechtstreek-Almere presenteren Regionale Zorgvisie Archief

De verpleging, verzorgings- en thuiszorgorganisaties (VVT) in de regio Gooi & Vechtstreek en Almere slaan de handen ineen om de zorg voor ouderen en kwetsbare mensen nu, straks en later te kunnen blijven waarmaken. Elf zorgorganisaties uit de regio presenteren een gezamenlijke visie, ambitie en aanpak van urgente zorgvraagstukken. Met de voorgenomen intensieve regionale samenwerking wordt afscheid genomen van marktwerking in de zorg. Vandaag nam het Zilveren Kruis Zorgkantoor de regionale zorgvisie in ontvangst.

Uitdagingen
Het zorglandschap in de regio Gooi & Vechtstreek – Almere verandert. Het aantal ouderen stijgt de komende jaren sterk en de zorgvraag wordt complexer. Tegelijkertijd hebben we te maken met krapte op de arbeidsmarkt, terwijl de vraag naar medewerkers groter wordt. Maar er is meer. De zorgorganisaties zijn steeds beter in staat om zorg bij mensen thuis leveren, ook als de vraag complex is. Daarnaast bieden innovatieve toepassingen en nieuwe manieren van werken kansen voor de toekomst. De VVT-organisaties staan in de regio voor stevige uitdagingen en regionale samenwerking is nodig om de vraagstukken van nu en straks het hoofd te kunnen bieden. Er zijn plannen voor de realisatie van een huis voor zorginnovatie en een eigen zorgacademie voor het gericht opleiden van zorgprofessionals met loopbaanperspectief.

Bezieling en commitment
De visie is het resultaat van een gezamenlijk proces en de inhoud ervan is tot stand gekomen vanuit een brede betrokkenheid van belanghebbenden. Dit laat zien dat de zorgorganisaties niet alleen doordrongen zijn van de noodzaak tot samenwerking, maar ook echt de wil hebben en bevlogen zijn om er samen voor te gaan. Een visie die geen zakelijk verhaal vertelt, maar waar betrokkenheid en waarden in doorklinken. Van mensen met een hart voor de zorg, oog voor welzijn en aandacht voor cliënten.

Moed
Godfried Verkerk, bestuurder Vivium Zorggroep en penvoerder regionale zorgvisie: “We hebben commitment uitgesproken op de belangrijke domeinen van de regionale samenwerking. De visie is daarom ook een moedig stuk, waaraan elke zorgorganisatie in de regio, ieder vanuit eigen kracht en kleur, een waardevolle bijdrage wil leveren”.

Marti Paardekooper, directeur langdurige zorg Zilveren Kruis Zorgkantoor: “Het zorgkantoor is blij met de regionale visie van de VVT-instellingen die verder rijkt dan alleen de Wet Langdurige Zorg. Zorg voor ouderen en kwetsbare mensen zullen we met elkaar moeten vormgeven, over schotten en domeinen heen. De visie sluit ook mooi aan op de beweging die Zilveren Kruis voorstaat om waar mogelijk zorg meer thuis in de eigen omgeving te organiseren”.