Vivium Zorggroep blij met ondersteuning van zorgpersoneel vanuit Defensie

Vanaf maandag 4 januari gaan 4 geschoolde en gekwalificeerde verzorgende/verpleegkundige zorgmedewerkers van Defensie de zorgmedewerkers van Vivium woon- en zorglocatie De Bolder in Huizen ondersteunen. Deze inzet volgt na een verzoek van Vivium voor extra ondersteuning van gekwalificeerd zorgpersoneel vanuit Defensie. Door coronabesmettingen onder bewoners en medewerkers van woon- en zorglocatie De Bolder in Huizen lukt het nauwelijks om de roosters rond te krijgen. Tijdens het inventarisatiebezoek bleken de vertegenwoordigers van Defensie onder de indruk van hoe de situatie tot nu toe aangepakt is. Voor het hele team van De Bolder een groot compliment en erkenning voor hun harde werk. De verzorgenden/verpleegkundigen van Defensie gaan de komende weken aan de slag om onze vaste medewerkers te ontlasten. Vivium Zorggroep is blij met deze extra inzet.

Situatie De Bolder

Bij woon-zorgcomplex de Bolder in Huizen is op dit moment ongeveer een kwart van de bewoners positief getest op Corona. Over het algemeen gaat het gelukkig naar omstandigheden redelijk goed met hen en inmiddels lijkt het aantal besmettingen langzaam te stabiliseren. We doen er uiteraard alles aan om al onze bewoners zo goed en veilig mogelijk te blijven verzorgen, ook onder deze moeilijke omstandigheden. 

Helaas is ook een oplopend aantal van onze medewerkers positief getest en/of in quarantaine. Door uitval van deze medewerkers is er momenteel dringend extra behoefte aan Verzorgenden Individuele Gezondheid (VIG of IG) en verpleegkundigen. Het huidige personeel zet zich maximaal in. Zorgmedewerkers draaien al weken extra diensten en vakantieverloven zijn ingetrokken. Inmiddels hebben wij op andere plekken binnen onze organisatie ook medewerkers vrij gemaakt om voor een aantal weken bij De Bolder ingezet te worden. Daarnaast zetten we extra gediplomeerde ZZP’ers en uitzendkrachten in.

Binnen De Bolder heerst verder een rustige sfeer en, naast de vermoeidheid, overheerst onder onze medewerkers ook een gevoel van saamhorigheid. 

Ondersteuning Defensie

Ondanks al deze geweldige inspanningen en steun van iedereen is het niet makkelijk om gekwalificeerde mensen te vinden die de complexe coronazorg voor deze kwetsbare doelgroep kunnen uitvoeren. Afgelopen weekend heeft defensiepersoneel een inventarisatiebezoek aan locatie De Bolder gebracht. Met als resultaat dat 4 geschoolde en gekwalificeerde verzorgenden/verpleegkundigen van Defensie vanaf maandag 4 januari aan de slag gaan om onze vaste medewerkers in De Bolder te ontlasten. 

Testen

Ondertussen blijven wij voortdurend bezig met het extra testen van onze bewoners en medewerkers. Wij laten niets aan het toeval over en willen maximaal zicht houden op het verloop en het lokaliseren van besmettingen. We zijn zeer alert op de gezondheid van onze bewoners en medewerkers. Alle richtlijnen rondom hygiëne en veiligheid worden zorgvuldig opgevolgd en bewaakt.  

Wij doen er alles aan om deze hardnekkige uitbraak onder controle te krijgen, zodat wij weer op eigen kracht onze zorg kunnen inrichten. 

Noot voor persredacties:

Bezoek aan De Bolder is momenteel niet toegestaan. Het dringende verzoek is om niet naar De Bolder te komen. Wij willen dat onze bewoners en de medewerkers in rust en met aandacht de zorg kunnen ontvangen en uitvoeren.