De cliëntenraad behartigt de belangen van de cliënten

De cliëntenraad van Torendael bestaat uit vertegenwoordigers van cliënten. Samen vormen zij een onafhankelijke en zelfstandige commissie die de gemeenschappelijke belangen van alle bewoners behartigt. De lokale cliëntenraad vergadert elke 5 weken en bespreekt met de locatiemanager de onderwerpen zorg, wonen en welzijn van de cliënten in huis.

De cliëntenraad zet zich in voor een Torendael waar het goed wonen is. Denk hierbij aan kwalitatief goede zorg, een goed woon- en leefklimaat, welzijn van en respect voor de bewoners centraal, de rechtspositie van de bewoner en de dienstverlening. Dit doen wij onder andere door contacten met de bewoners en hun contactpersonen te onderhouden, overleg met het bestuur van Vivium Torendael, de Centrale Cliëntenraad van Vivium Zorggroep,  te luisteren naar cliënten en hun vertegenwoordigers en te informeren over ons werk.

Momenteel focussen wij ons onder andere op het kwaliteitsplan van Torendael, het activiteitenprogramma, het langetermijnbeleid COVID en de Wet Zorg en Dwang.

Meer informatie?

Wilt u meer weten over medezeggenschap in de zorg en over de bevoegdheden van de cliëntenraad? Klik dan hier

Contact

Heeft u op- of aanmerkingen over de zorg- of dienstverlening binnen Torendael? Dan nodigen wij u uit daarover contact met ons op te nemen.

U kunt met ons in contact komen op onderstaande manieren:
Vivium Torendael
t.a.v. Cliëntenraad
Veluwelaan 21
1079 PX Amsterdam

email: tor.clientenraad@vivium.nl

De cliëntenraad is bereikbaar via het secretariaat op telefoonnummer (020) 5 461 602.

Lokale Cliëntenraad

De Lokale Cliëntenraad bestaat uit:

  • vertegenwoordigers namens de cliënten van de PG-groepswoningen
  • een vrijwilliger namens de vrijwilligers 
  • een voorzitter aangesteld door of gekozen uit leden van de Cliëntenraad.

Leden van de Cliëntenraad Torendael 

  • Martien Limburg (voorzitter) 
  • Els Sonepouse
  • Antien van Mierlo
  • Shanti Farshidzad
  • Joop van Blanken