Cliëntvertrouwenspersoon Wzd

Wij doen ons uiterste best om de zorg naar tevredenheid uit te voeren en hiermee te zorgen voor een plezierige, veilige woonomgeving. Als u toch een klacht of opmerking heeft, lossen we dit graag - samen met u - zo goed mogelijk op. Dat geeft ons ook weer de mogelijkheid om onze zorg en/of dienstverlening waar nodig te verbeteren. Wij nemen uw klacht dan ook zeer serieus en lossen dit graag samen met u op. Bekijk voor meer informatie onze uitgebreide klachtenprocedure.

Onafhankelijke cliëntenvertrouwenspersonen Wet Zorg en Dwang

Iedere cliënt en zijn of haar vertegenwoordiger die te maken heeft met de Wet zorg en dwang (WZD), heeft recht op bijstand door een onafhankelijke cliëntenvertrouwenspersoon WZD. Voor u is dit een cliëntenvertrouwenspersoon WZD van Zorgstem.

Zorgstem is één van de vier landelijke organisaties die het vertrouwenswerk binnen de WZD uitvoert. De cliëntvertrouwenspersoon is onafhankelijk, niet in dienst bij een zorginstelling, behandelt uw vraag of klacht vertrouwelijk, en biedt gratis ondersteuning.

De nieuwe wet heeft als uitgangspunt dat zorgverleners niet zomaar een opname regelen of zorg mogen bieden die u niet wenst. Uitgangspunt is hierbij: nee, tenzij. Alleen als het niet anders kan, en alle alternatieven zijn onderzocht, mogen er beslissingen genomen worden waar u het zelf niet mee eens bent.

Heeft u een vraag of klacht over de (onvrijwillige) geboden zorg of ondersteuning, en wilt u er met een onafhankelijke partij over praten? Neem dan contact op met de cliëntvertrouwenspersoon.

Wat kan de cliëntenvertrouwenspersoon WZD voor u betekenen?

  • Wij luisteren naar uw verhaal
  • Wij helpen u om uw vraag of klacht te verhelderen & verwijzen zo nodig door
  • Wij geven informatie en uitleg over uw rechten binnen de WZD
  • Wij ondersteunen u bij het zoeken naar oplossingen van uw vraag of klacht
  • Wij kunnen desgewenst ondersteunen bij het schrijven van een klachtbrief, of meegaan naar gesprekken waar de klacht besproken wordt.

Wie is uw cliëntenvertrouwenspersoon WZD?

Lenny van der Heijden
06 40363991
l.vanderheijden@zorgstem.nl

Intan Awondatu
06 40987249
i.awondatu@zorgstem.nl

Conny Vasilda
06 36494895
c.vasilda@zorgstem.nl

Als u de cliëntenvertrouwenspersoon WZD niet kunt bereiken kunt u ook contact opnemen met Zorgstem: