Coronavirus

Richtlijnen bezoekers en vrijwilligers Vivium


Dinsdag 19 mei heeft het kabinet aangegeven welke maatregelen in de aanpak van het coronavirus versoepeld zouden kunnen worden.
Omdat wij met een zeer kwetsbare doelgroep werken, volgen wij de richtlijnen van de overheid en het RIVM nauwgezet op.
Meer informatie over de aangepaste bezoekregeling vindt u hier.
De dagverzorging en dagbehandeling blijven tot nader order nog gesloten.
.

Veiligheid, hygiëne en de best mogelijke zorg voor onze cliënten en bewoners hebben onze hoogste prioriteit.
We doen er dan ook alles aan om het coronavirus waar mogelijk buiten de deur te houden om onze bewoners én medewerkers te beschermen.

Wij realiseren ons dat het verdrietig en moeilijk is voor zowel bewoners als cliënten, én hun dierbaren om elkaar nu niet onbeperkt te kunnen ontmoeten.
Daarom proberen we voor alle locaties een mogelijkheid te organiseren om op een veilige manier elkaar te kunnen spreken met écht oogcontact. U kunt hierbij denken aan een belraam of Praathuisje.
Daarnaast kunt u op een aantal Vivium-locaties gebruik maken van de aangepaste bezoekregeling.
Zodra een veilige ontmoetings-mogelijkheid voor een locatie ingericht is, ontvangen de bewoners en hun contactpersonen informatie hierover. Bijvoorbeeld hoe zij een contactmoment kunnen reserveren.

Deze situatie blijkt aan wijzigingen onderhevig. We volgen de ontwikkelingen nauwgezet en passen de richtlijnen dagelijks aan waar nodig.
Via deze website houden wij u op de hoogte van het laatste nieuws. Onder dit bericht vindt u antwoorden op een aantal veel gestelde vragen.
Wij hopen u in de nabije toekomst weer in onze zorglocaties te mogen verwelkomen.

Hartelijk dank voor uw begrip en medewerking in deze zeer uitzonderlijke situatie.

 

VEEL GESTELDE VRAGEN

Wat gebeurt er achter de schermen?
- "Wij kunnen familie nooit vervangen, hoe hard we ook ons best doen."
Marjolein Brüning, directeur Zorgeloos wonen, Torenhof en Zorg aan huis, deelt haar ervaring met de eenzaamheid op de locaties Zorgeloos wonen en Torenhof via NH Nieuws.
- Interview specialist ouderengeneeskunde Astrid Beckers
In de media is veel aandacht voor de verpleeghuizen. Deze verhalen doen niet altijd recht aan het fantastische werk dat er dagelijks achter de schermen plaatsvindt. Vivium vraagt graag aandacht voor de verdrietige en moeilijke, als ook de mooie momenten. Vivium collega Astrid Beckers is specialist ouderengeneeskunde en vertelt in de Gooi en Eemlander van donderdag 16 april hoe wij bij Vivium met de huidige situatie omgaan. In de bijlage onderaan dit bericht kunt u het hele interview met Astrid lezen.
- Vlog: kijkje achter de schermen in Naarderheem
Specialist ouderengeneeskunde Sacha Deetman heeft met een aantal collega's een vlog opgenomen. Kik hier om een kijkje achter de schermen van Naarderheem te nemen.

Is Vivium voorbereid op een uitbraak van het coronavirus?
We volgen de ontwikkelingen uiteraard nauwgezet en staan in direct contact met experts. We hebben diverse voorzorgsmaatregelen getroffen om te allen tijde onze basiszorg zo goed mogelijk te kunnen blijven verlenen, ook in het geval van een eventuele uitbraak. Uiteraard houden wij cliënten en bewoners goed in de gaten en nemen we de gebruikelijke gezondheidsmaatregelen in acht.

Welke voorzorgsmaatregelen hebben jullie genomen?
Uiteraard volgen we de richtlijnen van de overheid zeer strikt op. Dit betekent helaas dat we in de afgelopen weken een aantal moeilijke besluiten moesten nemen. Zo proberen we bijvoorbeeld in de wijk de contactmomenten waar mogelijk terug te brengen, is bezoek aan onze locaties tot nader order alleen in aangepaste vorm toegestaan en zijn de dagverzorging en dagbehandeling gesloten.

Zijn er op dit moment besmettingen bij Vivium?
Bij Vivium zorgen we dagelijks voor bijna 3000 kwetsbare mensen in de Gooi&Vechtstreek en Amsterdam-Zuid. 1500 bewoners verspreid over 13 locaties en 1500 cliënten in de wijk.
Hoewel we zoveel mogelijk doen om besmettingen te voorkomen, lukt dat helaas niet altijd. Als uw naaste besmet is, of wij hebben een vermoeden van besmetting, dan wordt er direct contact met u opgenomen. Ook hoort u van ons wanneer uw naaste een risico loopt op de afdeling of in de woning.

Hoort u niets van ons, dan hoeft u zich geen zorgen te maken.

Wat gebeurt er als een bewoner op locatie besmet is?
Wanneer een bewoner is, of verdacht wordt van besmetting, wordt hij of zij direct in isolatie verzorgd. Dit betekent dat medewerkers met Extra Beschermende Middelen zoals bril, mond-neusmasker, handschoenen en schort de kamer betreden.
Tevens mag deze bewoner de kamer niet meer verlaten, om zo de kans op besmetting met andere bewoners te voorkomen. Ook wordt de bewoner zo snel mogelijk getetst. Dat op de Zorgeloos wonen-locaties in samenwerking met de huisarts. Op de andere locaties van Vivium gaat dit in overleg met de specialist ouderengeneeksunde.
Het komt overigens regelmatig voor dat een verdenking geen besmetting blijkt te zijn.

Worden Vivium-medewerkers getest?
Medewerkers die verkoudheidsklachten hebben, kunnen getest worden, zowel doordeweeks als in het weekend. Medewerkers maken hier graag gebruik van, omdat zij noch bewoners of cliënten, noch collega’s in gevaar willen brengen. Zolang de uitslag niet bekend is, blijven deze medewerkers thuis om een eventuele besmetting te voorkomen.
- Is de testuitslag positief, dan blijven zij thuis tot minimaal 24 uur na de laatste klachten.
- Is de testuitslag negatief, maar hebben medewerkers wel verkoudheidsklachten, dan dragen zij tijdens hun werk chirurgische mondkapjes.

Dragen jullie medewerkers mondkapjes en andere beschermende middelen?
Wij volgen strikt de richtlijnen van het RIVM. Bij (verdenking van) besmetting bij een bewoner of cliënt dragen onze medewerkers Extra Beschermende Middelen.
In de media is veel te zien, horen en lezen over de tekorten aan deze middelen in de ouderenzorg. Ook bij Vivium is schaarste, dus wij zetten de middelen niet onnodig, maar zeker ook niet te weinig in! En tot nu zijn de voorraden bij ons nog steeds voldoende geweest. Wat niet wegneemt dat ook Vivium heel hard werkt om deze voorraad continue op peil te houden.

Hoe passen jullie de thuiszorg aan?
Om de kans op besmetting te verkleinen, verlagen we waar mogelijk het aantal contactmomenten. In plaats van het fysieke contact, proberen we te bellen, of te beeldbellen, zodat we wel contact houden met cliënten en hen kunnen steunen. Net als op locaties gebruiken we Extra Beschermende Middelen als schort, handschoenen, mond-neusmasker en bril bij (verdenking van) besmetting.

Ik heb lichte gezondheidsklachten, waarom mag ik dan toch niet op bezoek komen?
We werken met een hele kwetsbare doelgroep. We doen er dan ook alles aan om het coronavirus waar mogelijk buiten de deur te houden om onze bewoners en medewerkers te beschermen. We volgen hierin nauwgezet de richtlijnen van het RIVM en de Rijksoverheid. Bezoek aan zorglocaties met kwetsbare ouderen is met bepaalde gezondheidsklachten tot nader order niet meer toegestaan. We rekenen op uw begrip in deze uitzonderlijke situatie. Voor meer informatie klikt u hier.

Wanneer worden de bezoekmaatregelen verder versoepeld?
Wij realiseren ons dat de huidige bezoekregeling een eerste voorzichtige stap is, die beperkte mogelijkheden biedt voor u en uw naaste. Misschien had u op meer gehoopt of gerekend. Omdat wij bij Vivium de verantwoordelijkheid dragen voor de dagelijkse zorg van bijna 1500 kwetsbare bewoners én onze medewerkers een veilige omgeving willen bieden, zetten we de deur in kleine stapjes op een kier. Deze eerste stap wordt geëvalueerd, en zodra er meer ruimte lijkt voor een veilige uitbreiding, hoort u weer van ons. Blijkt deze eerste stap tot risico’s te leiden, dan zullen we de deuren weer moeten sluiten en wordt u hier uiteraard ook over geïnformeerd.

Mag ik mijn naaste wel mee naar buiten nemen, zodat we elkaar bijvoorbeeld op het terras kunnen ontmoeten?
Nee, helaas is dit ook niet toegestaan. Het gaat echt om de strikte richtlijn dat we sociale contacten zoveel mogelijk moeten vermijden, zeker bij kwetsbare ouderen. Ook geven we hiermee gehoor aan de dringende oproep vanuit de overheid om zoveel mogelijk thuis te blijven. We snappen dat dit heel vervelend is, maar we volgen deze richtlijnen heel strikt op. Op deze manier proberen we verspreiding van het virus onder onze kwetsbare bewoners tegen te gaan. Wij rekenen op uw begrip in deze uitzonderlijke situatie. 

Ik kom wekelijks de boodschappen en schone was brengen. Hoe ga ik daar mee om?
Heeft u schone was of andere goederen voor uw relatie? Geef deze dan af bij de receptie of gastheer/vrouw. Graag voorzien van de naam van de bewoner. Wij zorgen dat het bij de bewoner bezorgd wordt.

Ik ben bang dat mijn naaste eenzaam of onrustig wordt zonder bezoek
We begrijpen uw zorgen. We doen er alles aan om de komende weken voor iedereen zo prettig mogelijk te laten verlopen en houden het welzijn van alle bewoners nauwgezet in de gaten. We ontkomen er helaas niet aan dat sommige zaken anders worden ingericht dan gebruikelijk. Zo zijn niet-noodzakelijke welzijnsactiviteiten in groepsverband opgeschort. Waar mogelijk bieden we alternatieve activiteiten in de huiskamers aan. Bij de verzorging maken we altijd een praatje en bewoners zijn nooit alleen in de huiskamer. Tot nader order mogen zorgmedewerkers maar op één locatie werken. Uw naaste wordt dus verzorgd door vaste gezichten.

Hoe blijf ik betrokken bij de zorg van mijn naaste?
Via het cliëntportaal kunt u betrokken blijven bij de zorg van uw naaste. Het is nu ook mogelijk om een 2e contactpersoon toegang te verlenen tot het cliëntportaal. Kijkt u op www.vivium.nl/clientportaal voor meer informatie en neem contact op met de betreffende locatie om u hiervoor aan te melden. Mocht u zich zorgen maken of vragen hebben over uw naaste, dan kunt u uiteraard altijd telefonisch contact opnemen met de betreffende zorglocatie.  

Hebben jullie tips hoe ik de situatie het beste uit kan leggen aan mijn naaste met dementie?
Onder dit bericht kunt u een brief downloaden met praktische omgangstips en adviezen van onze specialisten. 

Hoe wordt er in de regio samengewerkt?
In de regio werken zorgorganisaties als Amaris, HilverZorg, Inovum en Vivium samen met ziekenhuizen, huisartsen, GGD en ROAZ (Regionaal Overleg Acute Zorg). Met elkaar proberen we een goede verdeling van beschikbare zorg en beschermende middelen te bewerkstelligen en zowel ziekenhuizen als huisartsen te ontlasten. Bijvoorbeeld door de realisatie van speciale afdelingen, die bovenop de beschikbare capaciteit in de ziekenhuizen en verpleeghuizen komen. Dit gaat dan bijvoorbeeld om patiënten die niet (meer) in het ziekenhuis hoeven te verblijven, maar ook (nog) niet naar huis kunnen. Uiteraard zijn deze afdelingen nadrukkelijk afgezonderd van onze kwetsbare bewoners. In de thuiszorg werken we in de regio samen in speciale coronateams.

Kan ik jullie helpen?
Op dit moment kunnen we als #teamvivium de zorg goed aan, ook in deze bijzondere tijden van de coronacrisis.
Maar misschien hebben we op termijn extra zorgmedewerkers nodig. En dan is ook jouw lef en liefde van harte welkom!
Klik hier voor meer informatie en om jouw gegevens achter te laten.

Hoe is de dienstverlening aan huis van Vivium Services (ledenorganisatie) nu geregeld?
Vanwege het voorkomen van verspreiding van het coronavirus, conform de richtlijnen van het RIVM en de overheidsmaatregelen heeft Vivium Services afspraken gemaakt met al haar samenwerkingspartners. Hierdoor verloopt onze dienstverlening tijdelijk anders dan u van ons gewend bent. Alle reizen, dagtochten en activiteiten zijn tot nader order geannuleerd en worden zo mogelijk verplaatst. Mensen die zich ergens voor hebben aangemeld ontvangen separaat bericht. De samenwerkingspartners van Vivium Services gaan pas weer huisbezoeken inplannen vanaf 6 april 2020. Alleen de mantelzorgondersteuning door Saar aan Huis, wasservice en de maaltijdservice aan huis van apetito, Food Connect en Gooise Tafel bemiddelen wij tijdens de coronacrisis. Daarbij nemen zij alle richtlijnen van het RIVM en de overheid met betrekking tot het coronavirus in acht. Ze dragen handschoenen, blijven op 1,5 meter afstand en zetten, indien van toepassing, de maaltijden bij u voor de deur. Heeft u vragen over de dienstverlening aan huis? Vivium Services is te bereiken via telefoonnummer (035) 6 924 495.

Maakt u zich zorgen of heeft u behoefte aan een praatje?
U kunt Vivium altijd bellen. De medewerkers van de klantenservice staan van maandag tot en met vrijdag met een luisterend oor voor u klaar. Zij kunnen u advies geven over maatschappelijke initiatieven in de regio. De klantenservice is te bereiken via telefoonnummer (035) 6 924 924. U kunt ook een emailbericht sturen naar info@vivium.nl.

Tips voor interessante websites waar u meer informatie kunt vinden:

Wanneer de situatie verandert, zullen wij via deze internetpagina informeren.