Coronavirus

Het aantal corona-besmettingen neemt in Nederland weer toe en helaas geldt dit ook voor onze regio. Omdat wij met een zeer kwetsbare doelgroep werken, volgen wij de richtlijnen van de overheid en het RIVM nauwgezet op. 
.

Update 17 september
Alle Vivium-locaties zijn 4 maanden volledig coronavrij geweest. Helaas is 25 augustus jl. een bewoner van De Gooise Warande positief getest. In totaal zijn gedurende een periode van 2 weken vier bewoners en zeven medewerkers positief getest op het virus. Deze uitbraak was een grote teleurstelling voor ons allemaal.

Sinds 5 september zijn alle testresultaten negatief en zijn er dus geen nieuwe besmettingen meer vastgesteld. Alle bewoners zijn inmiddels uit isolatie. De Gooise Warande is nu corona-vrij. En samen doen we er alles aan corona buiten de deur te houden, bij alle Vivium-locaties!

Veelgestelde vragen:  

Welke (extra) veiligheidsmaatregelen hebben jullie genomen?
Uiteraard volgen wij de richtlijnen van het RIVM en de GGD regio Gooi & Vechtstreek nauwkeurig op. Als Vivium hebben wij, bovenop deze richtlijnen, een aantal extra maatregelen genomen. Alle medewerkers werkten met mond-neusmasker en handschoenen. Hiernaast hebben wij als extra maatregel zelf een teststraat ingericht in De Gooise Warande. Hier werden alle medewerkers en bewoners wekelijks, preventief getest. Ook vragen wij bewoners en medewerkers om thuisisolatie in acht te nemen wanneer zij in nauw contact zijn geweest met een positief getest persoon.
Waarom werd er preventief getest en is dit verplicht?
We doen dit omdat ook mensen zonder symptomen positief kunnen testen op het coronavirus en hierdoor ongemerkt het virus kunnen verspreiden. Door bewoners en medewerkers wekelijks, preventief te testen, kan een eventuele besmetting snel worden opgemerkt en verspreiding worden voorkomen. Dit doen wij wekelijks, totdat de locatie 10 dagen corona-vrij is. Dit is voor bewoners geen verplichting, maar wij hopen op deze manier samen de uitbraak zo snel mogelijk onder controle te krijgen.
Wat kan ik zelf doen om besmetting te voorkomen?
Wij doen, in algemene zin en dus niet alleen voor De Gooise Warande, een klemmend beroep op een ieder de 1,5 meter afstand in acht te nemen, evenals de hygiëne-richtlijnen. En stel uw bezoek uit als uw corona-gerelateerde gezondheidsklachten heeft of van vakantie terugkomt uit een oranje/rood gebied. Uiteraard gelden deze afspraken voor medewerkers, bewoners en bezoekers, dit is onze gezamenlijke verantwoordelijkheid. Mocht u in de praktijk zien dat, tijdens een onoplettend moment, deze regels niet goed worden opgevolgd, laten we elkaar hier dan op een vriendelijke manier op aan blijven spreken. Alleen door samen te werken krijgen we het virus onder controle!


Meer informatie?

Voor meer informatie over het coronavirus kunt u contact opnemen met het RIVM via 030-274 91 11 of kijkt u op rivm.nl/coronavirus.

Bezoek aan een Vivium locatie

Op woensdag 24 juni kondigde minister De Jonge aan dat we weer met veel minder beperkingen bezoek mogen verwelkomen op onze locaties, mits de betreffende locatie corona-vrij is. Meer informatie over de bezoekmogelijkheden vindt u hier.
Het geeft veel ruimte dat we ons met deze uitspraak niet meer hoeven te houden aan de door de overheid opgelegde noodverordening van de afgelopen maanden. Tegelijkertijd moeten we niet vergeten dat het coronavirus nog steeds onder ons is en we met het openen van onze deuren dus een risico nemen. Totdat er een vaccin gevonden is, blijft het virus net zo gevaarlijk voor uw kwetsbare naaste als vorige week. Het blijft dan ook heel belangrijk dat we allemaal ons gezonde verstand blijven gebruiken, door afstand te houden en bij (milde) corona-gerelateerde gezondheidsklachten van uzelf of uw huisgenoten niet op bezoek te komen. Alleen samen houden we onze locatie veilig voor uw naaste!

Klik hier voor meer informatie over de bezoekmogelijkheden.

VEEL GESTELDE VRAGEN

Is Vivium voorbereid op een uitbraak van het coronavirus?
We volgen de ontwikkelingen uiteraard nauwgezet en staan in direct contact met experts. Gelukkig is landelijk het aantal besmettingen sterk afgenomen, maar we blijven uiteraard erg alert. We hebben diverse voorzorgsmaatregelen getroffen om te allen tijde onze basiszorg zo goed mogelijk te kunnen blijven verlenen, ook in het geval van een eventuele uitbraak. Uiteraard houden wij cliënten en bewoners goed in de gaten en nemen we de gebruikelijke gezondheidsmaatregelen in acht.
Welke voorzorgsmaatregelen hebben jullie genomen?
Uiteraard volgen we de richtlijnen van de overheid zeer strikt op. Dit betekent helaas dat we een aantal moeilijke besluiten moesten nemen. Zo proberen we bijvoorbeeld in de wijk de contactmomenten waar mogelijk terug te brengen en maken we goede afspraken over het bezoek in onze locaties. Tot nader order mogen zorgmedewerkers maar op één locatie werken. Uw naaste wordt dus verzorgd door vaste gezichten.
Zijn er op dit moment besmettingen bij Vivium?
Bij Vivium zorgen we dagelijks voor bijna 3000 kwetsbare mensen in de Gooi&Vechtstreek en Amsterdam-Zuid. 1500 bewoners verspreid over 13 locaties en 1500 cliënten in de wijk.
Als uw naaste besmet is, of wij hebben een vermoeden van besmetting, dan wordt er direct contact met u opgenomen. Ook hoort u van ons wanneer uw naaste een risico loopt op de afdeling of in de woning.
Hoort u niets van ons, dan hoeft u zich geen zorgen te maken.
Wat gebeurt er als een bewoner op locatie besmet is?
Wanneer een bewoner is, of verdacht wordt van besmetting, wordt hij of zij direct in isolatie verzorgd. Dit betekent dat medewerkers met Extra Beschermende Middelen zoals bril, mond-neusmasker, handschoenen en schort de kamer betreden. Tevens mag deze bewoner de kamer niet meer verlaten, om zo de kans op besmetting met andere bewoners te voorkomen. Ook wordt de bewoner zo snel mogelijk getest. Dat gebeurt op de Zorgeloos wonen-locaties in samenwerking met de huisarts. Op de andere locaties van Vivium gaat dit in overleg met de specialist ouderengeneeksunde. Het komt overigens gelukkig regelmatig voor dat een verdenking geen besmetting blijkt te zijn.
Worden Vivium-medewerkers getest?
Medewerkers die (milde) corona-gerelateerde gezondheidsklachten hebben, kunnen getest worden, zowel doordeweeks als in het weekend. Medewerkers maken hier graag gebruik van, omdat zij noch bewoners of cliënten, noch collega’s in gevaar willen brengen. Zolang de uitslag niet bekend is, blijven deze medewerkers thuis om een eventuele besmetting te voorkomen.
- Is de testuitslag positief, dan blijven zij thuis tot minimaal 24 uur na de laatste klachten.
- Is de testuitslag negatief, maar hebben medewerkers wel verkoudheidsklachten, dan blijven zij thuis uizieken als ze één of meerdere klachten hebben zoals verkoudheid, hoesten, benauwdheid, verhoging of koorts.
Dragen jullie medewerkers mondkapjes en andere beschermende middelen?
Wij volgen strikt de richtlijnen van het RIVM. Bij (verdenking van) besmetting bij een bewoner of cliënt dragen onze medewerkers Extra Beschermende Middelen. 
Hoe passen jullie de thuiszorg aan?
Om de kans op besmetting te verkleinen, verlagen we waar mogelijk het aantal contactmomenten. In plaats van het fysieke contact, proberen we te bellen, of te beeldbellen, zodat we wel contact houden met cliënten en hen kunnen steunen. Net als op locaties gebruiken we Extra Beschermende Middelen als schort, handschoenen, mond-neusmasker en bril bij (verdenking van) besmetting.
Ik heb lichte gezondheidsklachten, waarom mag ik dan toch niet op bezoek komen?
We werken met een hele kwetsbare doelgroep. We doen er dan ook alles aan om het coronavirus waar mogelijk buiten de deur te houden om onze bewoners en medewerkers te beschermen. We volgen hierin nauwgezet de richtlijnen van het RIVM en de Rijksoverheid. Bezoek aan zorglocaties met kwetsbare ouderen is met bepaalde gezondheidsklachten tot nader order niet meer toegestaan. We rekenen op uw begrip in deze uitzonderlijke situatie. Voor meer informatie klikt u hier.
Hoe blijf ik betrokken bij de zorg van mijn naaste?
Via het cliëntportaal kunt u betrokken blijven bij de zorg van uw naaste. Het is nu ook mogelijk om een 2e contactpersoon toegang te verlenen tot het cliëntportaal. Kijkt u op www.vivium.nl/clientportaal voor meer informatie en neem contact op met de betreffende locatie om u hiervoor aan te melden. Mocht u zich zorgen maken of vragen hebben over uw naaste, dan kunt u uiteraard altijd telefonisch contact opnemen met de betreffende zorglocatie.  
Hoe wordt er in de regio samengewerkt?
In de regio werken zorgorganisaties als Amaris, HilverZorg, Inovum en Vivium samen met ziekenhuizen, huisartsen, GGD en ROAZ (Regionaal Overleg Acute Zorg). We werken samen en delen kennis waar mogelijk. 
Hoe is de dienstverlening aan huis van Vivium Services (ledenorganisatie) nu geregeld?
Vanwege het voorkomen van verspreiding van het coronavirus, conform de richtlijnen van het RIVM en de overheidsmaatregelen heeft Vivium Services afspraken gemaakt met al haar samenwerkingspartners. Hierdoor verloopt onze dienstverlening tijdelijk anders dan u van ons gewend bent. Alle reizen, dagtochten en activiteiten zijn tot nader order geannuleerd en worden zo mogelijk verplaatst. Mensen die zich ergens voor hebben aangemeld ontvangen separaat bericht. De mantelzorgondersteuning door Saar aan Huis, wasservice en de maaltijdservice aan huis van apetito, Food Connect en Gooise Tafel bemiddelen wij. Daarbij nemen zij alle richtlijnen van het RIVM en de overheid met betrekking tot het coronavirus in acht. Ze dragen handschoenen, blijven op 1,5 meter afstand en zetten, indien van toepassing, de maaltijden bij u voor de deur. Heeft u vragen over de dienstverlening aan huis? Vivium Services is te bereiken via telefoonnummer (035) 6 924 495.
Maakt u zich zorgen of heeft u behoefte aan een praatje?
U kunt Vivium altijd bellen. De medewerkers van de klantenservice staan van maandag tot en met vrijdag met een luisterend oor voor u klaar. Zij kunnen u advies geven over maatschappelijke initiatieven in de regio. De klantenservice is te bereiken via telefoonnummer (035) 6 924 924. U kunt ook een emailbericht sturen naar info@vivium.nl.
Wat gebeurt er achter de schermen?
"Wij kunnen familie nooit vervangen, hoe hard we ook ons best doen."
Marjolein Brüning, directeur Zorgeloos wonen, Torenhof en Zorg aan huis, deelt haar ervaring met de eenzaamheid op de locaties Zorgeloos wonen en Torenhof via NH Nieuws.
- Interview specialist ouderengeneeskunde Astrid Beckers
In de media is veel aandacht voor de verpleeghuizen. Deze verhalen doen niet altijd recht aan het fantastische werk dat er dagelijks achter de schermen plaatsvindt. Vivium vraagt graag aandacht voor de verdrietige en moeilijke, als ook de mooie momenten. Vivium collega Astrid Beckers is specialist ouderengeneeskunde en vertelt in de Gooi en Eemlander van donderdag 16 april hoe wij bij Vivium met de huidige situatie omgaan. In de bijlage onderaan dit bericht kunt u het hele interview met Astrid lezen.
- Vlog: kijkje achter de schermen in Naarderheem
Specialist ouderengeneeskunde Sacha Deetman heeft met een aantal collega's een vlog opgenomen. Kik hier om een kijkje achter de schermen van Naarderheem te nemen.


Tips voor interessante websites waar u meer informatie kunt vinden:

Wanneer de situatie verandert, zullen wij via deze internetpagina informeren.