Coronavirus

Omdat wij met een zeer kwetsbare doelgroep werken, volgen wij de richtlijnen van de overheid en het RIVM nauwgezet op. Op deze pagina houden wij u op de hoogte van de ontwikkelingen en nieuwe maatregelen.

Update woensdag 3 november

Het aantal coronabesmettingen stijgt snel en is zorgelijk hoog. Besmetting willen we zoveel mogelijk proberen te voorkomen. Daarom scherpen wij onze richtlijnen aan. In aansluiting op deze aanscherping doen wij een dringend beroep op u en uw naasten om de basisregels na te blijven leven. Blijft u bij corona-gerelateerde klachten alstublieft thuis en laat u testen. Ook bij milde klachten, of bij twijfel. En neemt u alstublieft de hygiëneregels in acht.  Juist nu. Besmetting met het coronavirus blijft gevaarlijk. 

Dit zijn de aangescherpte afspraken:

 • Houd weer te allen tijde minimaal 1,5 meter afstand van anderen.
 • Voor bezoekers en medewerkers is het verplicht om een mondkapje te dragen. Er zijn hiervoor voldoende mondkapjes beschikbaar op locatie.
  Let erop dat het mondmasker correct gebruikt wordt, dus óók uw neus bedekt! 

Algemeen blijft gelden:

Om bewoners, medewerkers en bezoekers zoveel mogelijk te beschermen gelden de volgende richtlijnen:

 • Was uw handen vaak en zorgvuldig
 • Nies in uw elleboog en gebruik papieren zakdoeken
 • Bij klachten van uzelf of uw naaste(n) of contact met een besmet iemand, is bezoek niet mogelijk!

Bezoekregeling
Wij hanteren momenteel geen maximum aantal toegestane bezoekers per bewoner of cliënt. 

Actuele richtlijnen bij bezoek aan een Vivium locatie

 • Blijf thuis bij (milde) verkoudheidsklachten van uzelf of uw huisgenoten. Laat u testen. Blijf thuis tot de uitslag van de test bekend is én u weer volledig klachtenvrij bent.
 • Draag gedurende uw gehele bezoek, in binnen- én buitenruimtes een mondmasker.
 • Was/desinfecteer uw handen bij aankomst en vertrek, hoest en nies u in uw elleboog en gebruik papieren zakdoekjes.
 • Houdt u zich, voor ieders veiligheid, goed aan de 1,5 meter afstand tot anderen en vermijd drukte.

In een omgeving met kwetsbare ouderen, voelen wij een grote verantwoordelijkheid om de veiligheid maximaal te waarborgen. Wij spreken u, uw familie maar ook onze medewerkers daarop aan. 

Onze belangrijkste wapens tegen corona blijven goede hygiëne, thuisblijven en testen bij klachten en voldoende afstand houden van anderen. De strenge maatregelen moeten ervoor zorgen dat besmettingen en de verspreiding daarvan worden voorkomen. 

Let op! Afhankelijk van de mogelijkheden en bewonersgroep kan het zijn dat er in een locatie aanvullende afspraken gelden. Ook als er een (verdenking van) besmetting is in een woning of op een afdeling, kunnen afwijkende afspraken of bezoekbeperkingen gelden. Controleert u dit alstublieft voorafgaand aan uw bezoek bij de betreffende locatie. 

Alleen samen krijgen we corona onder controle.

VEEL GESTELDE VRAGEN

Is Vivium voorbereid op een uitbraak van het coronavirus?

We volgen de ontwikkelingen uiteraard nauwgezet en staan in direct contact met experts GGD en RIVM. We hebben diverse voorzorgsmaatregelen getroffen om te allen tijde onze basiszorg zo goed mogelijk te kunnen blijven verlenen, ook in het geval van een eventuele uitbraak. Uiteraard houden wij cliënten en bewoners goed in de gaten en nemen we de gezondheidsmaatregelen van het RIVM in acht.

Welke voorzorgsmaatregelen hebben jullie genomen?
Uiteraard volgen we de richtlijnen van de overheid zeer strikt op. Kijkt u op deze pagina om de actuele maatregelen en ontwikkelingen te volgen.
Zijn er op dit moment besmettingen bij Vivium?
Bij Vivium zorgen we dagelijks voor bijna 3000 kwetsbare mensen in de Gooi&Vechtstreek en Amsterdam-Zuid. 1500 bewoners verspreid over 13 locaties en 1500 cliënten in de wijk.
Als uw naaste besmet is, of wij hebben een vermoeden van besmetting, dan wordt er direct contact met u opgenomen. Ook hoort u van ons wanneer uw naaste een risico loopt op de afdeling of in de woning.
Hoort u niets van ons, dan hoeft u zich geen zorgen te maken.
Wat gebeurt er als een bewoner op locatie besmet is?
Wanneer een bewoner is, of verdacht wordt van besmetting, wordt hij of zij direct in isolatie verzorgd. Dit betekent dat medewerkers met Extra Beschermende Middelen zoals bril, mond-neusmasker, handschoenen en schort de kamer betreden. Tevens mag deze bewoner de kamer niet meer verlaten, om zo de kans op besmetting met andere bewoners te voorkomen. Ook wordt de bewoner zo snel mogelijk getest. Dat gebeurt op de Zorgeloos wonen-locaties in samenwerking met de huisarts. Op de andere locaties van Vivium gaat dit in overleg met de specialist ouderengeneeksunde. Het komt overigens gelukkig regelmatig voor dat een verdenking geen besmetting blijkt te zijn.
Worden Vivium-medewerkers getest?
Medewerkers die (milde) corona-gerelateerde gezondheidsklachten hebben, kunnen getest worden, zowel doordeweeks als in het weekend. Sinds 9 november kunnen medewerkers van sneltesten gebruik maken. In dringende gevallen kan hiermee binnen 15 minuten een testuitslag gegeven worden. De sneltest is bedoeld als aanvulling op de gewone coronatest. Medewerkers maken hier graag gebruik van, omdat zij noch bewoners of cliënten, noch collega’s in gevaar willen brengen. Zolang de uitslag niet bekend is, blijven deze medewerkers thuis om een eventuele besmetting te voorkomen.
- Is de testuitslag positief, dan blijven zij thuis tot minimaal 24 uur na de laatste klachten.
- Is de testuitslag negatief, maar hebben medewerkers wel verkoudheidsklachten, dan blijven zij thuis uitzieken als ze één of meerdere klachten hebben zoals verkoudheid, hoesten, benauwdheid, verhoging of koorts.
Dragen jullie medewerkers mondkapjes en andere beschermende middelen?
Wij volgen strikt de richtlijnen van het RIVM. Bij (verdenking van) besmetting bij een bewoner of cliënt dragen onze medewerkers Extra Beschermende Middelen. Medewerkers dragen preventief een mondmasker. Deze verplichting geldt ook voor bezoekers aan onze woonlocaties.
Hoe passen jullie de thuiszorg aan?
Om de kans op besmetting te verkleinen, verlagen we waar mogelijk het aantal contactmomenten. In plaats van het fysieke contact, proberen we te bellen, of te beeldbellen, zodat we wel contact houden met cliënten en hen kunnen steunen. Net als op locaties gebruiken we Extra Beschermende Middelen als schort, handschoenen, mond-neusmasker en bril bij (verdenking van) besmetting.
Ik heb lichte gezondheidsklachten, waarom mag ik dan toch niet op bezoek komen?
We werken met een hele kwetsbare doelgroep. We doen er dan ook alles aan om het coronavirus waar mogelijk buiten de deur te houden om onze bewoners en medewerkers te beschermen. We volgen hierin nauwgezet de richtlijnen van het RIVM en de Rijksoverheid. Bezoek aan zorglocaties met kwetsbare ouderen is met bepaalde gezondheidsklachten tot nader order niet meer toegestaan. We rekenen op uw begrip in deze uitzonderlijke situatie. Voor meer informatie klikt u hier.
Hoe blijf ik betrokken bij de zorg van mijn naaste?
Via het cliëntportaal kunt u betrokken blijven bij de zorg van uw naaste. Het is nu ook mogelijk om een 2e contactpersoon toegang te verlenen tot het cliëntportaal. Kijkt u op www.vivium.nl/clientportaal voor meer informatie en neem contact op met de betreffende locatie om u hiervoor aan te melden. Mocht u zich zorgen maken of vragen hebben over uw naaste, dan kunt u uiteraard altijd telefonisch contact opnemen met de betreffende zorglocatie.  
Hoe wordt er in de regio samengewerkt?
In de regio werken zorgorganisaties als Amaris, HilverZorg, Inovum en Vivium samen met ziekenhuizen, huisartsen, GGD en ROAZ (Regionaal Overleg Acute Zorg). We werken samen en delen kennis waar mogelijk. 
Hoe is de dienstverlening aan huis van Vivium Services (ledenorganisatie) nu geregeld?
Vanwege het voorkomen van verspreiding van het coronavirus, conform de richtlijnen van het RIVM en de overheidsmaatregelen heeft Vivium Services afspraken gemaakt met al haar samenwerkingspartners. Hierdoor verloopt onze dienstverlening tijdelijk anders dan u van ons gewend bent. Alle reizen, dagtochten en activiteiten zijn tot nader order geannuleerd en worden zo mogelijk verplaatst. Mensen die zich ergens voor hebben aangemeld ontvangen separaat bericht. De mantelzorgondersteuning door Saar aan Huis, wasservice en de maaltijdservice aan huis van apetito, Food Connect en Gooise Tafel bemiddelen wij. Daarbij nemen zij alle richtlijnen van het RIVM en de overheid met betrekking tot het coronavirus in acht. Ze dragen handschoenen, blijven op 1,5 meter afstand en zetten, indien van toepassing, de maaltijden bij u voor de deur. Heeft u vragen over de dienstverlening aan huis? Vivium Services is te bereiken via telefoonnummer (035) 6 924 495.
Maakt u zich zorgen of heeft u behoefte aan een praatje?
U kunt Vivium altijd bellen. De medewerkers van de klantenservice staan van maandag tot en met vrijdag met een luisterend oor voor u klaar. Zij kunnen u advies geven over maatschappelijke initiatieven in de regio. De klantenservice is te bereiken via telefoonnummer (035) 6 924 924. U kunt ook een emailbericht sturen naar info@vivium.nl.
Wat gebeurt er achter de schermen?
"Wij kunnen familie nooit vervangen, hoe hard we ook ons best doen."
Marjolein Brüning, oud-directeur Zorgeloos wonen, Torenhof en Zorg aan huis, deelt haar ervaring met de eenzaamheid op de locaties Zorgeloos wonen en Torenhof via NH Nieuws.
- Interview specialist ouderengeneeskunde Astrid Beckers
In de media is veel aandacht voor de verpleeghuizen. Deze verhalen doen niet altijd recht aan het fantastische werk dat er dagelijks achter de schermen plaatsvindt. Vivium vraagt graag aandacht voor de verdrietige en moeilijke, als ook de mooie momenten. Vivium collega Astrid Beckers is specialist ouderengeneeskunde en vertelt in de Gooi en Eemlander van donderdag 16 april hoe wij bij Vivium met de huidige situatie omgaan. In de bijlage onderaan dit bericht kunt u het hele interview met Astrid lezen.
- Vlog: kijkje achter de schermen in Naarderheem
Specialist ouderengeneeskunde Sacha Deetman heeft met een aantal collega's een vlog opgenomen. Kik hier om een kijkje achter de schermen van Naarderheem te nemen.


Meer informatie?

Neemt u dan contact op met uw reguliere contactperso(o)n(en) op locatie of met onze klantenservice via telefoonnummer (035) 6 924 924. Voor informatie over het coronavirus kunt u terecht op www.ggdgv.nl of het Corona callcenter (035) 692 64 00.

Tips voor interessante websites waar u meer informatie kunt vinden:

Wanneer de situatie verandert, zullen wij via deze internetpagina informeren.

Bent u op zoek naar informatie over het vaccineren? Klik dan hier.