Liefdevolle zorg voor iedereen Archief

Wij zijn erg geschrokken van een uiting die gelinkt wordt aan een Vivium-medewerkster. Nogmaals benadrukken wij dat wij als Vivium Zorggroep niet achter de inhoud van dit bericht staan. Onze oprechte excuses aan een ieder die zich door dit bericht gekwetst voelt. Vivium Zorggroep is een zorgorganisatie waar iedereen welkom is, zowel als cliënt, bewoner, medewerker of vrijwilliger, ongeacht afkomst, geloofsovertuiging, geaardheid of politieke voorkeur!

De politie heeft deze zaak inmiddels in onderzoek. Uiteraard werken wij hier volledig aan mee. Wettelijk gezien is het ons niet toegestaan om hier op dit moment nog informatie over te verstrekken. Er volgen dan ook vanaf nu geen updates meer omtrent dit onderwerp en we kunnen niet meer op berichten hierover ingaan. Wel willen we nogmaals benadrukken dat er bij Vivium op de werkvloer geen ruimte is voor medewerkers die zich op welke manier dan ook racistisch of kwetsend richting anderen uitlaten. Deze principes zijn voor ons leidend, Vivium biedt liefdevolle zorg voor iedereen!